Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

A közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatok valódiságát szervezetünk mintavételszerűen, esetenként ellenőrizheti, amelynek eredményeként a valótlan adatokat tartalmazó felhasználói profilokat törli.

Személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás:

Az Országgyűlés Hivatala, mint a http://www.parlament.hu/ portál (továbbiakban: Portál) üzemeltetője, annak érdekében, hogy a hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokat csak a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel összhangban álló célra használják fel, a felhasználók személyes adatainak ellenőrzését és kezelését írja elő. Kijelentem, hogy a regisztráció során megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

A jelen hozzájárulásom kiterjed arra is, hogy az Országgyűlés Hivatala, mint adatkezelő által a Portál működése során beszerzett adatokat a rendszer eredményességét célzó felmérés, adatgyűjtés, statisztikai feldolgozás, valamint rendszer működtetése céljára kezelje, valamint azok valóságtartalmát ellenőrizze. Amennyiben az adatkezelő az általa lefolytatott ellenőrzés során tudomást szerez a regisztráló által megadott adatok valótlanságáról, úgy a Portál haladéktalanul megszünteti a felhasználónak a közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságát. Ugyancsak hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a Portál fejlesztése során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi és adatkezelési feltételek teljesülnek, úgy jelen nyilatkozat alapján a hivatkozott adatokat a jelen hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott célhoz kötötten kezeljék.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás hiányában az Országgyűlés Hivatala nem teszi lehetővé a közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférést. Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú adatok megadása esetén a regisztráció törlésre kerül. A kezelt személyes adatokat az Országgyűlés Hivatala bizalmasan kezeli, az adatokat az adatkezeléshez hozzájáruló személy által engedélyezett körön kívül nem használja fel, harmadik személynek nem adja ki. Az adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek. Az Országgyűlés Hivatala az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a kezelt személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatok fenti célú kezeléséhez adott hozzájárulás az Országgyűlés Hivatalának Közbeszerzési Irodájára (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) postai úton, vagy a kozbeszerzes@parlament.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható.

A regisztrációval a felhasználási feltételeket elfogadom.

 

Közbeszerzési regisztráció
Szöveg az azonosításhoz CAPTCHA frissítése