Villamos energia versenypiaci beszerzése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

2016/S 016-023880. KÉ-994/2016.

közbeszerzési dokumentumok letöltés

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
2016/S 091-162677. KÉ-5074/2016.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

1. rész
szerződés
1. számú melléklet 2. számú melléklet

2. rész
szerződés
1. számú melléklet 2. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

1. rész
teljes kifizetés

2. rész
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények

2016/S 036-057566. KÉ-2034/2016.