Az Országházban üzemelő 2 db és az Országgyűlés Irodaházában üzemelő 1 db Szellőző rendszer felújítása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-27059/2015.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés


szerződés
1. számú melléklet 9. számú melléklet
10. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények