Katasztrófatűrő Storage rendszer szállítása, telepítése és üzembe helyezése az Országház és az Országgyűlés Irodaháza szervertermeibe

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

összegezés
KÉ-21886/2015.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-585/2016.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet 5. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2016.
2017.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények