Csomagvizsgáló berendezések beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-24290/2015.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
2. számú melléklet 4. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2015.
2016.
2017.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények