Az Országház környezete kültéri területeinek tisztítása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-9293/2015.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-14670/2015.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2016.
2017.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények