Országház mélypincei ventilátorok cseréje

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-12188/2015.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

Teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények