A DTT2 projekt keretében Országház tervtári és Törvényhozási fotó adatbázisok beszerzése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-27058/2014.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-4797/2015.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet 3. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2015.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények