Országgyűlési dokumentumok digitalizálása a DTT2 projekt keretében

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-24705/2014.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-3923/2015.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés

1. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2015.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények