A Steindl Imre Program során létrejött vagy felújított létesítményekben lévő építészeti, gépészeti és elektromos berendezések garancia fenntartásához szükséges karbantartásainak végzése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-24470/2014.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés


szerződés

3. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2015.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények