Az Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-22464/2014.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés

1. számú melléklet 2. számú melléklet

4. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-7616/2015.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2015.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények