Tájékoztató a Kossuth tér használatának módosulásáról

1. A járművek Kossuth térre történő behajtására vonatkozó szabályok változása:
1.1. Engedély nélkül behajthat: villamos, egyes egészségügyi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek megkülönböztető jelzést használó járműve, továbbá védett személy biztosítását szolgáló jármű.
1.2. Az Országgyűlési Őrség, a terrorizmust elhárító szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok járműve - a vagyonkezelővel kötött megállapodás alapján - hajthatnak be.
1.3. Kerékpár (a segway /az egykerekű is/ kerékpárnak minősül) a táblával jelölt tiltott terület kivételével hozzájárulás nélkül behajthat

1.4. Az előzőekben említett kivételektől eltekintve a Kossuth térre csak a vagyonkezelő hozzájárulásával lehet behajtani.

 
Megjegyzés:
A behajtásra vonatkozó szabályokat be nem tartó személlyel szemben 
"Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés" elkövetése miatt szabálysértési eljárás indítható, illetve a közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki.
 
 
2. A járművek Kossuth téren történő várakozására vonatkozó szabályok tartalmi változása:
2.1. Engedély nélkül várakozhat:
a) villamos, egyes egészségügyi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek 
megkülönböztető jelzést használó járműve, védett személy biztosítását szolgáló 
jármű, továbbá az Országgyűlési Őrség, a terrorizmust elhárító szerv és a 
nemzetbiztonsági szolgálatok járműve tevékenysége végzésének ideje alatt, valamint
b) a kiépített kerékpártárolóban elhelyezett kerékpár.
2.2. Az előzőekben említett kivételektől eltekintve a Kossuth térre csak a vagyonkezelő hozzájárulásával lehet behajtani és ott várakozni.
 


Megjegyzés:
a) A behajtásra és várakozásra vonatkozó szabályokat be nem tartó személlyel szemben "Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés" elkövetése miatt szabálysértési eljárás indítható, illetve a közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki.
b) A védett várakozási övezetben szabálytalanul várakozó járműre a közterület-felügyelet kerékbilincset helyezhet el -- beleértve a motorokat segédmotorokat is.

A KOSSUTH TÉRRE MOTORKERÉKPÁRRAL ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRRAL BEHAJTANI ÉS OTT VÁRAKOZNI TILOS!
 
 
3. Állatok beengedésére, bevitelére vonatkozó szabályok tartalmi változása:
3.1. A Kossuth térre a mentőszolgálat és különféle rendvédelmi szervek
feladatainak ellátását szolgáló kutya és segítő kutya engedély nélkül bevihető.
3.2. Segítő kutyának nem minősülő kutya a Kossuth tér vagyonkezelő 
által meghatározott területére pórázon beengedhető vagy bevihető.
3.3. A Kossuth térre - az előzőekben írtakon túl - állat a vagyonkezelő hozzájárulásával vihető be.

 

Megjegyzés :
Az állatok bevitelére, beengedésére vonatkozó szabályokat be nem tartó személlyel szemben az illetékes közterület-felügyelet közigazgatási bírságot - ha az elkövető a cselekményt a helyszínen elismeri, helyszínin bírságot - szabhat ki.
3.4. Az állatok bevitelére, beengedésére vonatkozó szabályokat be nem tartó személlyel szemben az illetékes közterület-felügyelet közigazgatási bírságot - ha az elkövető a cselekményt a helyszínen elismeri, helyszínin bírságot - szabhat ki.
 

A Kossuth térre történő behajtás, az ott történő várakozás, illetve az állatok beengedésére vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulás a behajtas.kossuthter(kukac)parlament.hu email címen kezdeményezhető a behajtást, várakozás kezdetét, illetve állat behozatalának időpontját megelőző munkanap délelőtt 10 óráig.