Hírek, meghívók, sajtóközlemények

Parlameni Hírek

A teljes magyar nemzet a kárpátaljai magyarság mögött áll

A teljes magyar nemzet a kárpátaljai magyarság mögött áll

 Az Országgyűlés elnöke a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán (KMKF) tartott megnyitójában kiemelte: csak egységes magyar nemzet és egységes magyar ügy van.

Fotó: Sajtóiroda
 

Kövér László aláhúzta: a kárpátaljai magyarság ügye számunkra nem pusztán kisebbségi, hanem a szó legszorosabb értelmében vett egzisztenciális kérdés, mint ahogyan az előttünk álló XXI. században az európai népesség több mint egytizedét kitévő őshonos kisebbségi közösségek ügye sem csak erkölcsi, hanem életbevágó reálpolitikai kérdés is. Ami történik ugyanis ma az európai nemzeti kisebbségekkel, az történhet holnap a többségi nemzetekkel is - mutatott rá.

Kitért arra is: az orosz-ukrán háború lezárását követően nem lehet újjáépíteni az európai biztonságpolitikai architektúrát a nemzeti jogok kérdésének méltányos rendezése nélkül. Ennek hiányában bármiféle új európai biztonsági koncepció csak homokra épül - rögzítette.

Kövér László házelnök teljes beszédét itt olvashatják!

A KMKF pénteki plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásban a résztvevők szilárd meggyőződésüket fejezték ki, hogy az erőszak semmilyen formája nem lehet része nemzetközi viták megoldásának, sem etnikumközi feszültségek kezelésének.

A KMKF üdvözli a magyar nemzetrészek egyöntetű és kiemelkedő hozzájárulását a háború menekültjeinek megsegítéséhez, a humanitárius segítségnyújtáshoz. A KMKF elítéli az Ukrajna ellen indított katonai agressziót, és támogat minden lépést, amely a mielőbbi békét célozza. Hangsúlyozták, hogy a magyarság érdeke egy szuverén, demokratikus és a polgárainak, köztük az ott élő őshonos nemzeti közösségeknek is életlehetőséget biztosító Ukrajna, ahol a magyarság létét nem veszélyeztetik, nyelvi és kulturális örökségét sem vonják kétségbe, hanem az egész országot és Európát gazdagító értékként ismerik el.

A KMKF szolidaritását fejezi ki a kárpátaljai magyar közösséggel, amely a szerzett jogai csorbításának és a háborús helyzetben tovább fokozódó magyarellenesség következtében nem érezheti magát teljes biztonságban a szülőföldjén, ám tovább küzd megmaradásáért.

Az állásfoglalásban kiemelték, hogy Ukrajna uniós tagjelölt, a nemzeti kisebbségek védelme pedig az EU egyik deklarált alapértéke. A KMKF emlékezteti a nemzetközi közösséget, hogy az egyéni és közösségi kisebbségi jogok tiszteletben tartása és a nemzeti kisebbségek védelme a demokrácia és a jogállamiság próbaköve. Az az ország tekintheti magát az európai értékközösség részesének, illetve az első számú uniós csatlakozási feltételt teljesítőnek, amelyik megfelelően védi a nemzeti kisebbségeket, az érintett közösségeket partnernek tekintve,

Fotó: Sajtóiroda
 

Kitértek arra is, hogy a KMKF rokonszenvvel és határozott elvárásokkal figyeli Ukrajna európai útját, és egyetért a magyar kormány álláspontjával, miszerint akkor lehet támogatni az ország további euroatlanti integrációs közeledését, amikor helyreállítják a magyar nemzeti közösség 2015-ig létező jogait.

A KMKF különösen időszerűnek tartja kifejezni, hogy a konfliktusokban a nemzeti kisebbségek bizonyulnak a legsérülékenyebbeknek. A kisebbségek védelme ugyanakkor jótékony hatást gyakorol az európai társadalmak biztonságára, demokratikus működésére és békés fejlődésére. A KMKF ezért szorgalmazza, hogy a kisebbségek identitásának, kultúrájának és nyelvének védelme olyan érték legyen, amelyet az Európai Unió intézkedésekkel véd.

A KMKF támogat minden olyan kezdeményezést, amely a kisebbségvédelmet a jogállamiság és az alapvető jogok EU-n belüli nyomon követésének részévé kívánja tenni, az Európa Tanács kisebbségvédelmi eszközeit be kívánja építeni az uniós jogrendbe, és továbbra is követendő megoldásnak tekinti a közösségi önkormányzatiság különböző - több európai országban működő - közjogi formáit.

A KMKF megállapítja azt is, hogy a magyar nemzetpolitika szülőföldön való boldogulást segítő eszközrendszere, különösen a nyelvhasználati és az anyanyelvű oktatási jogok érvényesítése jótékony hatást gyakorol a magyar közösségek megmaradására. Ugyanakkor szembe kell nézni az évek óta kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal, valamint az asszimiláció és az elvándorlás a népszámlálási adatokban is megmutatkozó negatív következményeivel.

A KMKF tagjai továbbra is közösen kívánnak fellépni a szülőföldjükön maradó minden magyar boldogulásáért, amihez a gazdasági prosperitás mellett a megemelt összegű oktatási-nevelési támogatás is hozzájárul, és visszavárnak mindenkit, aki a szülőföldjére való visszatérés mellett dönt. Ennek szellemében támogatják mindazokat az intézkedéseket, amelyek kulturális és természeti értékeink védelmével a Kárpát-medence vonzerejét növelik - írták.

A KMKF plenáris ülésének állásfoglalását itt olvashatják!

MTI / Fotó: Sajtóiroda