A Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntették ki a lengyel parlamenti alsó- és felsőház elnökét

Az elismeréseket Kövér László házelnök javaslatára, Orbán Viktor kormányfő felterjesztésére Áder János adományozta, az eseményen mindhárman részt vettek.

Marek Kuchcinski, a lengyel szejm elnöke átveszi a kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől. Fotó: Sajtóiroda

Marek Kuchcinski, a lengyel szejm elnöke és Stanislaw Karczewski, a lengyel szenátus elnöke a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetés átvételén az Országházban. A kitüntetést Kövér László házelnök javaslatára, Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztésére Áder János köztársasági elnök adta át. Fotó: SajtóirodaKövér László úgy fogalmazott, Marek Kuchcinski évek óta fáradhatatlanul hirdeti és építi a Kárpátok Európáját, a régió minél szorosabb együttműködését, összeköttetései erősítésének programját. Tudja jól, hogy a Kárpátok összekapcsolnak tájakat, országokat, embereket - tette hozzá.

Nemcsak a táj, a földrajzi otthon köti azonban össze a népeket, hanem az életfelfogás, az életmód, a hagyományok és értékek halmaza is. Idesorolta a szabadság szeretetét, az ősök tiszteletét, az utódokért viselt felelősség tudatát, a nemzet iránti elkötelezettséget, valamint a szolidaritást a sorstársakkal.

A nagykereszt annak elismerése, hogy Marek Kuchcinski értéknek tartja a magyar-lengyel barátságot, szövetséget, ami nemcsak politika, hanem érzelem, erkölcsi erőforrás is - jelentette ki Kövér László. Személyében Magyarország egy igaz barátra lelt, aki közéleti tevékenységén túlmutatva szavaival és tetteivel bizonyítja, hogy érdemes keresni a kiengesztelődést, a megértést és az elfogadást a konfliktusoktól szabdalt régióban, és akkor még szép jövő előtt állhat a közös Közép-Európa - nyomatékosította Kövér László.

Marek Kuchcinski útja nem volt könnyű a szejm elnöki tisztségéig - mondta. Részt vett a Szolidaritás szakszervezet munkájában, de a rendszerváltozást követően inkább szülővárosa, Przemysl kulturális életében vállalt komoly szerepet. A választóktól 2001-től kezdve kapott folyamatosan bizalmat, politikai szinten aktív résztvevőjévé vált a magyar-lengyel kapcsolat alakításának.

Stanislaw Karczewski, a lengyel szenátus elnöke átveszi a kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől. Fotó: Sajtóiroda

Stanislaw Karczewskit méltatva Kövér László azt emelte ki, hogy felkészültségét, kiegyensúlyozottságát, kompromisszum- és párbeszédkészségét még politikai ellenfelei is elismerik. Manapság pártjának egyik legismertebb tagja, aktív és nyitott támogatója mind a kétoldalú, mind a visegrádi együttműködésnek - hangsúlyozta. Kiemelten kezeli a Magyarországot érintő ügyeket, mi több, pozíciójából fakadóan, a határon túli lengyelek szószólójaként különleges kapcsolatot épített ki a magyarországi lengyelség képviselőivel is - tette hozzá.

A szenátus elnöke az értékeken és érdekeken alapuló magyar-lengyel szövetség egyik éltetője - jelentette ki Kövér László, a szövetség fontos elemének nevezve a két ország parlamentjei közötti szoros és konstruktív együttműködést.

Felidézte, hogy Stanislaw Karczewski orvosként egy kisváros kórházában végigjárta a ranglétrát, egészen az igazgatói pozícióig, hozzáfűzve: sebészként megtanulhatta, hogy egy rövid távon fájdalmas döntés mögött a távolban felsejlő eredményeket kell meglátni.Stanislaw Karczewski politikai-közéleti pályafutása több mint húsz éve indult, eredetileg helyi közösségi szinten. Az országos politikába a Jog és Igazságosság párt 2005-ös választási győzelmét követően került be - ismertette Kövér László.

A kitüntetésekről hozott határozatok szerint Áder János a magyar-lengyel politikai és társadalmi kapcsolatok ápolásában és erősítésében szerzett kiemelkedő érdemeik elismeréseként adományozta a Magyar Érdemrend nagykeresztjét a politikusoknak.

Mindketten megtiszteltetésnek nevezték az elismerést.

Marek Kuchcinski úgy fogalmazott, ők annak a nagy ügynek a képviselői, amely egy évezrede indult el. Régi dinasztiák munkájának folytatói - jelentette ki, megemlítve a többi között az Anjoukat és a Jagellókat. Együtt építik a közös Közép-Európát, céljuk megerősíteni a szerepüket az Európai Unióban - hangoztatta.

Marek Kuchcinski abbéli reményét fejezte ki, hogy intézményesítik a kétoldalú együttműködést, és megköszönte a magyar Országgyűlésnek, hogy Lengyelországot támogató határozatot fogadott el az Európai Bizottság és az Európai Parlament "példátlan és alaptalan támadásával" szemben.

Stanislaw Karczewski felidézte, hogy Magyarországot és Lengyelországot ősrégi kapcsolatok fűzik egymáshoz, kezdve a 10. századi dinasztikus viszonyokkal. A magyar és a lengyel történelem sok közös szálon futott: közös uralkodók, nemzeti hősök és csaták sorolhatóak fel.

Marek Kuchcinski, a lengyel szejm elnöke és Stanislaw Karczewski, a lengyel szenátus elnöke a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetés ünnepélyes átadásán az Országházban. A kitüntetést Kövér László házelnök javaslatára, Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztésére Áder János köztársasági elnök adta át. Fotó: Sajtóiroda

A két nemzet közti érzelmi kapcsolatot sem az első, sem a második világháború nem szakította szét - nyomatékosította.

Az 1956. októberi események láncolata, a magyar szabadságvágy nagy visszhangot váltott ki Lengyelországban. A lengyelek véradással, orvossággal és élelmiszerrel méltón segítették magyar barátaikat - jelentette ki.

Stanislaw Karczewski azt mondta, nagy hálával fogadta a Országgyűlés határozatát Lengyelország támogatásáról "a brüsszeli nyomásgyakorlással" szemben az igazságszolgáltatási reformmal kapcsolatban.

 

MTI