A Kúria Pfv.IV.20.543/2016/4. ügyszámú (a szakértői belépők adatainak kiadása iránti perben) ítéletének összefoglalása

A Kúria felülvizsgálati bíróságként eljárva hatályában fenntartotta a másodfokú bírósági ítéletnek a felperes által benyújtott felülvizsgálati kérelmében kifogásolt részeit és megállapította, hogy az Országházba és az Országgyűlés belépésre jogosult szakértők személyes adatainak megismerését a közérdekből nyilvános adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezés nem teszi lehetővé. A Kúria érvelése szerint a speciális szakértelmet igénylő kérdésekben az arra jogosultak részéről igénybe vett szakértők tevékenysége önmagában nem minősül közfeladatnak és ebből következően a szakértők nem tekinthetők az Országgyűlés feladat- és hatáskörében eljáró személyeknek.

A Kúria azt szintén megállapította, hogy a szakértői belépők kiállítását kezdeményezők nevének kiadására – az ítélkezési gyakorlatnak megfelelően tekintettel arra is, hogy ilyen adatok kezelésére, nyilvántartására irányuló előírás nem létezik – az Országgyűlés Hivatala nem kötelezhető, a felperes erre irányuló adatmegismerési igénye alaptalan.

A fentiekre tekintettel az ítélet megállapította, hogy nem sértett jogszabályt az Országgyűlés Hivatala azzal, hogy elutasította a szakértői belépővel rendelkezők és a belépő kiállítását kezdeményezők nevének kiadását igénylő megkeresést.