23 esztendeje vonult ki az országból az utolsó szovjet katona

23 esztendeje vonult ki az országból az utolsó szovjet katona

Kövér László házelnök megemlékezése a plenáris ülésen

Tisztelt Ház!

1991. június 19-én elhagyta Magyarország területét az utolsó szovjet katona.  Ugyanaznap az Országgyűlés elfogadta az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról szóló törvényt, amelyre a mai napon emlékezünk.

Magyarország szuverenitását és a magyarok szabadságát a XX. században  csaknem ötven esztendőn keresztül csorbította és  korlátozta idegen katonai megszállás.

1944. március 19-én a náci Németország, míg 1944-től a kommunista Szovjetunió szállta meg katonailag Magyarországot. Ez utóbbi hatalom katonai jelenléte az első magyarországi szabad választásokat követően, több mint egy esztendővel szűnt meg.

Magyar nemzedékek évszázados vágya teljesülhetett be ezelőtt 23 esztendővel: a magyar szabadságot elnyomó idegen katonai erő kivonult az országból.

Megvalósult, amiért nagyon sokan az életüket is hajlandóak voltak feláldozni.

A költő, Heltai Jenő erről így fogalmaz:

„Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,

Hol áldozat nincs, nincs szabadság.

Ott van csupán, ahol szavát megértve

Meghalni tudnak, és élni mernek érte."

Mi, mai magyarok, merjünk élni a megküzdött szabadságunkért, ezzel adva elégtételt az előttünk járóknak és reményt, esélyt az utánunk következőknek.

Vedjük meg a XXI. századi új kihívások és veszélyek között is.

Adja Isten, hogy nekünk és utódainknak meghalni már ne kelljen ezért a szabadságért, csak állhatatosan és okosan élni érte és vele.