Tisztelettel üdvözlöm a Vállalkozásfejlesztési bizottság honlapján!

Tisztelettel üdvözlöm a Vállalkozásfejlesztési bizottság honlapján!

Örömömre szolgál, hogy mint érdeklődőt, tájékoztathatom önt az általam vezetett bizottság feladatairól és munkájáról.
A Vállalkozásfejlesztési bizottság állandó bizottságként 2014. május 6-án alakult meg.

A bizottság feladatkörébe tartozik

  • a vállalkozásszabályozás és -fejlesztés,
  • a munkahelyteremtéssel és munkavédelemmel kapcsolatos ügyek, különös tekintettel a fiatalok, a veszélyeztetett korosztályhoz tartozó és szülésről visszatérő nők munkahelyteremtése és megőrzése, valamint
  • a munkahelyteremtéssel összefüggő európai uniós támogatások

A fentiek alapján a Kormányzat szervezetében elsődlegesen a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai államtitkársága, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladatköreinek ellenőrzése adják a törvényhozási eljárás előkészítése mellett munkánk gerincét.

Az e ciklusban bevezetett új házszabályi rendelkezések lehetőséget teremtenek arra, hogy a bizottságban folyó részletes vitában a munka világának szereplői (munkáltatók és munkavállalók) számára egyaránt gördülékeny építkezést lehetővé tevő törvények születhessenek.

Személyes célkitűzésem, hogy a hazánk igazi aranytartalékát jelentő hazai kis és közepes méretű vállalkozások versenyhátrányát megszüntessük, különös tekintettel arra, hogy a foglalkoztatás tekintetében ők vállalják talán a legnagyobb terhet Magyarországon. Olyan gazdasági és pénzügyi klíma kialakításához kívánok tehát hozzájárulni, amely működési lehetőségeiket érdemben képes szélesíteni.

A bizottsági munka során örömmel venném, ha megtisztelne szakmai közreműködésével és javaslatait, valamint észrevételeit eljuttatná az vfb@parlament.hu e-mail címre. Sikeres és eredményes barangolást kívánok önnek az Országgyűlés és a bizottság oldalain!

Z. Kárpát Dániel
elnök