Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Olvasó!

Köszöntöm az Országgyűlés Népjóléti bizottságának honlapján.

Bizottságunk egyike a legszélesebb működési területtel rendelkező parlamenti testületnek. Talán nincs is olyan magyar állampolgár, akit ne érintenének valamilyen módon a Bizottság elé kerülő törvényjavaslatok.

A bizottság munkájában legnagyobb részt az egészségügyi és egészségbiztosítási, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikai törvényjavaslatok és beszámolók megtárgyalása teszik ki. A bizottság működése során kitűntetett szerepet szán a gyermek- és ifjúságvédelem valamint a családpolitika kérdésének. A családpolitika magába foglalja a családok szociális és az adókedvezményeken keresztüli támogatását, a családvédelmi valamint a népesedéspolitikai kérdéseket. Ugyancsak a bizottsághoz tartoznak a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességűek ügyeivel kapcsolatos parlamenti feladatok. Bizottságunk kiemelt figyelmet fordít a szociális és egészségügyi céllal összefüggő európai uniós támogatások felhasználásának ellenőrzésére. Ide tartoznak továbbá az önkormányzatok által biztosított szociális ellátásokkal és a bölcsődei neveléssel összefüggő törvényalkotási feladatok. A felsoroltak mellett a Népjóléti bizottság a parlamenti gazdája az idősügyi és a fiatalok életkezdésével kapcsolatos kérdéseknek.

Bizottságunk, hasonlóan a többi állandó bizottsághoz, bármely feladatkörébe tartozó kérdést napirendére tűzhet, melynek tárgyában állást foglalhat. A kormányzat ellenőrzésének keretében a Bizottság évente meghallgatja a feladatkörébe tartózó minisztert. A törvényalkotással kapcsolatban kiemelést érdemel a törvénykezdeményezési jogunk, továbbá az, hogy a bizottság folytatja le a feladatkörébe tartozó törvények részletes vitáját, melynek keretében saját módosítási szándékait is megfogalmazhatja. A parlamenti bizottságok általános szerepéről és feladatairól részletesen olvashat az Országgyűlés honlapján.

Munkánkban kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a civil és érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködésnek.

Őszintén remélem, hogy hasznos információkkal szolgálhatunk, tisztelettel várom véleményét, javaslatait.

Dr. Selmeczi Gabriella
a bizottság elnöke