Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Hazánk védelme mindannyiunk morális kötelessége, minden állampolgár közös felelőssége. Magyarország szuverenitásának biztosításában, alkotmányos rendjének védelmében a nemzetbiztonsági szolgálatoknak kiemelt szerepük van.

A nemzetbiztonsági szolgálatok ellenőrzése mindannyiunk közös érdeke, miközben tevékenységükből adódóan az is, hogy működésük titkossága hazánk érdekében biztosított maradjon. A társadalmi kontroll szerepét a nemzetbiztonsági szolgálatok esetében épp ezért az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága látja el.

A haza biztonsága mindenek felett elsődleges. A bizottság munkája során ehhez az elvhez tartja magát, a Magyarországon nem ritkán tapasztalható pártpolitikai megosztottságon felül, azon túlnyúlóan. Munkánk során a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége és az azzal összefüggő kormányzati irányítás ellenőrzését a tények tükrében, világos kritériumok mellett végezzük. Arra törekszünk, hogy a nemzet biztonságáért végzett munka megítélésének feltételeit, higgadt, objektív értékelését elvégezzük. Hiszünk abban, hogy így biztosítható az elvárható színvonalú és megismerhetőségű kontroll a szolgálatok és a Kormány irányító munkája felett.

Honlapunkon megismerheti a Nemzetbiztonsági bizottság feladat- és hatáskörét, működésének törvényi szabályozását, jelenlegi és korábbi tevékenységének összefoglalását, a bizottság tagjainak névsorát, a nyílt ülések szó szerinti jegyzőkönyveit, valamint a testület hazánk nemzetbiztonságának garantálásában betöltött különleges szerepét.

 

Kellemes olvasást kívánok!

Dr. Molnár Zsolt
A Nemzetbiztonsági bizottság elnöke