Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának honlapján.

Jogfolytonosság alapján a hetedik Mezőgazdasági bizottság 11 fővel kezdte meg munkáját. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy immáron harmadik alkalommal tölthetem be a Mezőgazdasági bizottság elnöki posztját.  A bizottság feladatkörébe a mezőgazdaság, vízgazdálkodás, élelmiszerbiztonság és az európai uniós agrártámogatások tartoznak.

Az Alaptörvény P) cikkében deklarált, a nemzet közös örökségét képező természeti erőforrásaink védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése mindannyiunk érdeke és kötelessége. A Nemzeti Összefogás Kormányának a fenti alapelveken nyugvó, eddig elért eredményeire építve kívánunk a továbbiakban is a vidék felemelkedése és népességmegtartó erejének növelése érdekében dolgozni.

Ezúton is szeretnénk tájékoztatást adni munkánkról. Honlapunkon elérhetők a bizottsági, albizottsági ülések meghívói, valamint a bizottsági ülésekről készült szó szerinti jegyzőkönyvek, a tárgyalt és a bizottság által benyújtott irományok.

A kisebb létszámmal működő parlamenti rendszerben a bizottságok is az új országgyűlési törvény-, és házszabály rendelkezései alapján, megváltozott működési elvek és feladatok szerint kezdik meg munkájukat.

A korábbiak vonatkozásában a Mezőgazdasági bizottság 1992 – 2014. című kronológiai áttekintés nyújt tájékoztatást.

Bízom benne, hogy munkánk iránt felkeltettem érdeklődésüket, és a tájékozódni szándékozók egyre nagyobb számban keresik fel az Országgyűlés honlapján önálló felületünket.

 

Font Sándor
elnök