Tisztelt Honlap Látogató!

Tisztelt Honlap Látogató!

Alulírott dr. Vejkey Imre, mint a Magyar Országgyűlés Mentelmi bizottságának elnöke tisztelettel köszöntöm Önt  mint  T. Olvasót, bizottságunk honlapján.

A Mentelmi bizottság a Parlament egyetlen állandó paritásos bizottsága. A bizottság munkájában három ellenzéki és három kormánypárti parlamenti képviselő vesz részt.

A Kádár-korszakban is működött hasonló bizottság, de mi a korábbi magyar parlamenti hagyományokra és a képviselői jogállás 1989-1990-es alkotmányos szabályozására vagyunk büszkék.

A Mentelmi bizottság munkájának közjogi kereteit az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény, a határozati házszabály, továbbá az Alkotmánybíróság határozatai jelentik.

A mentelmi jog nem a képviselő privilégiuma, hanem a demokrácia működését szolgáló, évszázados előzményekre visszanyúló erős parlamenti jog. A képviselői magatartás etikai normái, az átláthatóság és az összeférhetetlenség gyakran kerülnek a társadalmi figyelem középpontjába. A Honlapunkon minél több adatot, bizottsági anyagot, szakmai elemzést kívánunk közzé tenni, ezzel is elősegítve a képviselői jogállás és a képviselői munka minél szélesebb körű megismertetését. Honlapunk célja továbbá az is, hogy elősegítse a politikusok vonatkozásában eluralkodott társadalmi előítéletek oldódását, melyek sokszor csak politikai frusztrációk okán keletkeztek. Fentiek mellett bizottságunk törekszik arra is, hogy a T. Olvasó részére a feladatkörünkbe tartozó kérdésekben nemzetközi kitekintést adjon.

Honlapunkon továbbá a T. Olvasó megismerheti a Mentelmi bizottság feladat- és hatáskörét, működésének törvényi szabályait, jelenlegi és korábbi tevékenységének összefoglalását, ügyforgalmi statisztikáját, a bizottság tagjainak névsorát, a nyílt ülések szó szerinti jegyzőkönyveit, továbbá értesülést szerezhetnek nemzetközi kapcsolatainkról.

Amennyiben bizottságunk munkájával kapcsolatban a T. Olvasónak további  kérdése merülne fel, úgy azt az alábbi e-mail címen tudja részünkre elküldeni: mob@parlament.hu.

Maradok tisztelettel:

Dr. Vejkey Imre
elnök