Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

„A Lélekben hiszek,
Amely megzúdul ott, ahol akar.
Hiszem, hogy zúdul, akar és teremt,
Zúdul s teremt miáltalunk."

/Sík Sándor: Megyeri Hitvallás/

Magyarország történelme és vele együtt kultúrája, műveltsége olyan mély gyökerei a több mint ezeréves magyar tölgynek, melyek eddig a legnagyobb viharokban is biztonságban tartották a lombot. De akkor is egyensúlyt biztosítottak, amikor egy-egy ág felelőtlenül, az egész egyensúlyát veszélyeztetve törekedett eltakarni a többit.

A Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságában olyan döntéseknek kell születniük, amelyek figyelembe veszik a Bizottsághoz tartozó egy-egy terület sajátos igényeit – ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, igazságos és bölcs döntések szülessenek, szükség van az érintettek bevonására is.

Azért dolgozunk, hogy a ránk bízott felelősség súlyának megfelelő döntések meghozatalával elősegítsük az oktatás, a kultúra, a média, valamint a sport szellemi és fizikai értelemben vett intézményeinek fejlesztését és fejlődését.

Bár a Bizottsághoz nem csak a kultúra szűken vett értelmének hatáskörébe eső területek tartoznak, mégis közös bennük, hogy az emberi lelkesültség és alkotókészség olyan eredményei mutatkoznak meg rajtuk, amelyek újból és újból képesek gyarapítani azt a magyar lombkoronát, amelyet örökségül nyertek.
S ha a mi munkánk csak egy hajtás is – a fény felé igyekszik.

Dúró Dóra
A Kulturális Bizottság elnöke