Tisztelt Látogató!

Megtiszteltetés számomra, hogy a Költségvetési Tanács honlapján üdvözölhetem. Honlapunkat a folyamatos fejlesztés mellett, a minél több tartalom minél hamarabbi rendelkezésre bocsátásának szem előtt tartásával indítjuk útnak. Reményeink szerint a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően naprakész információkkal tudunk szolgálni az érdeklődők számára.

Dr. Kovács Árpád        
a Költségvetési Tanács Elnöke

 

 

Bemutatkozás

Bemutatkozás

2008-ban a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetés felelősségéről szóló törvény rendelkezett a Költségvetési Tanács felállításáról Magyarországon. Az Országgyűlés a fegyelmezett, átlátható és hosszú távon fenntartható költségvetési politika megteremtése és folytatása, valamint az ország hosszú távú gazdasági versenyképességének költségvetési eszközökkel való szolgálata érdekében – figyelemmel a jelenlegi és a jövő nemzedékek közötti igazságosság igényére, valamint a társadalom általános öregedésével kapcsolatos állami kiadások következő évtizedekben várható növekedésére – alkotta meg a törvényt.

A 2010-ben elfogadott Alaptörvény, majd a 2011. év végén a Magyarország gazdasági stabilitásáról született törvény újabb feladatokat adott a 2009 óta működő Költségvetési Tanácsnak.

Kiemelten fontos, nagy felelősséget jelentő feladat, hogy a Tanács véleményt nyilvánít a központi költségvetésről szóló törvény (és annak módosítása) tervezetéről, és a törvény zárószavazásához előzetes hozzájárulását adja, amennyiben az Alaptörvényben előírt államadósság-szabály teljesíthetőségét állapítja meg. Félévente véleményt nyilvánít a költségvetési törvény végrehajtásának helyzetéről, az államadósság alakulásáról. Ezeken túl véleményt nyilváníthat a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek felhasználásával, továbbá az államháztartás helyzetével kapcsolatos bármely kérdésről. Utóbbi keretében folyamatosan értékeli az EU követelmények teljesítését is.

E szerepkör betöltése különös felelősség Magyarország gazdasági stabilitásának erősítése, a fejlődés fenntarthatósága érdekében. Ezért a Tanács a feladatának ellátása során – az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank megállapításain túl – a jövőben is támaszkodni kíván a hazai kutató-elemző intézetek, a nemzetközi szervezetek, a mértékadó piaci elemzők értékeléseire, prognózisaira.

A Magyar Köztársaság Elnöke – a 2012. év elejétől tartó hatéves elnöki időszak után – 2018. január 10-i hatállyal újabb hat éves megbízást adott a KT elnöki funkciójának betöltésére. A vonatkozó törvény előírásai szerint a Költségvetési Tanács változatlanul háromtagú: jómagam mellett Dr. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, valamint Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

 

A Költségvetési Tanács ezen honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhetők a Tanács működésének dokumentumai, hírei. Ezeken túl a Tanács tevékenységével összefüggésben fontos információkat hordoznak a kapcsolódó honlapok, például az EU Független Költségvetési Intézményeié (EU Independent Fiscal Institutions: http://www.euifis.eu/ ).

 

Prof. Dr. Kovács Árpád
a Költségvetési Tanács elnöke

 

Legújabb dokumentumok Legújabb dokumentumok

A Költségvetési Tanács 2/2018.01.11. sz. Feladatterve

A Költségvetési Tanács 2/2018.01.11. sz. Feladatterve A Költségvetési Tanács 2/2018.01.11. sz. Feladatterve

A Költségvetési Tanács 1/2018.01.11. sz. Beszámolója a 2017. évi feladatterv teljesítéséről és a 2012-2017. elnöki ciklusról

A Költségvetési Tanács 1/2018.01.11. sz. Beszámolója a 2017. évi feladatterv teljesítéséről és a 2012-2017. elnöki ciklusról

A Tanács 2018. évi különálló határozatai

A Tanács 2018. évi különálló határozatai   2018.01.11. A Tanács 1/2018.01.11. sz. és...

Hírek Hírek

Újabb hat évre kinevezték a Tanács elnökét

Újabb hat évre kinevezték a Tanács elnökét   A Magyar Köztársaság Elnöke – a 2012. év elejétől tartó hatéves...

A Költségvetési Tanács 2/2018.01.11. sz. Feladatterve

A Költségvetési Tanács 2/2018.01.11. sz. Feladatterve A Költségvetési Tanács 2/2018.01.11. sz. Feladatterve

A Költségvetési Tanács 1/2018.01.11. sz. Beszámolója a 2017. évi feladatterv teljesítéséről és a 2012-2017. elnöki ciklusról

A Költségvetési Tanács 1/2018.01.11. sz. Beszámolója a 2017. évi feladatterv teljesítéséről és a 2012-2017. elnöki ciklusról