Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Költségvetési bizottság honlapján!

Honlapunkon tájékozódhat az aktuális bizottsági ülések időpontjáról, napirendjéről, naprakész információkat találhat a bizottság tagjairól, feladatairól, tevékenységéről, elolvashatja az ülések szó szerinti jegyzőkönyveit.

Az Országgyűlésnek – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 16. § (2) bekezdése alapján – kötelező létrehoznia a költségvetéssel foglalkozó állandó bizottságot, amelynek elnöke – a kialakult parlamenti szokásjognak megfelelően – ellenzéki képviselő. A bizottság az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntő, valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve.

E feladatok ellátása érdekében a Költségvetési bizottság – az elmúlt ciklusok statisztikáit is figyelembe véve – a legtöbbet ülésező, legtöbb törvényjavaslatot tárgyaló bizottságok közé tartozik. Részletes vitát folytat a feladatkörébe tartozó törvényjavaslatokról és határozati javaslatokról, megvitat egyes beszámolókat (pl. ÁSZ, MNB, GVH beszámolói). Kinevezésük előtt, majd évente meghallgatja az államháztartásért, a gazdaságpolitikáért valamint az állami vagyongazdálkodásért felelős minisztereket.

A bizottságnak hangsúlyos szerep jut a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, a központi költségvetésről szóló törvényt módosító törvényjavaslat, valamint a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása esetén, hiszen ezen eljárások során a bizottság a Törvényalkotási bizottság feladatait látja el.

Bízom abban, hogy munkánk megismeréséhez és figyelemmel kíséréséhez megfelelő segítséget nyújt a honlap!

Mesterházy Attila
elnök