Tájékoztató
a hallgatóság nyilvános bizottsági ülésen történő részvételéről

 

 

1. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 58. § (1) bekezdése alapján a bizottság ülései nyilvánosak.

 

2. A hallgatóság az ülésen a bizottság elnöke által megjelölt létszámban vehet részt.

 

Erre figyelemmel a nyilvános ülésen részt vevő hallgatóság létszámát – az ülés tervezett napirendi pontjaira, valamint a meghívottak számára figyelemmel – ülésenként állapítom meg azzal, hogy a létszám a három főt nem haladhatja meg.

 

3. A nyilvános bizottsági ülésre vonatkozó részvételi szándékot – pontos név és születési dátum megadásával – az iub@parlament.hu e-mail-címre az ülést megelőző munkanapon, a munkaidő végéig kell eljuttatni. A jelentkező személyes adatai kezeléséről az alábbi linken tájékozódhat.

 

4. A bizottsági ülésen történő részvétel lehetőségét a jelentkezési sorrend alapján engedélyezem.

 

5. A részvétel lehetőségének megadásáról vagy elutasításáról a bejelentkezési határidő lejártát követően a bizottság titkársága visszajelzést küld.

 

6. A nyilvános ülésen részt vevő hallgatóság csak a kijelölt helyen foglalhat helyet.

 

7. A hallgatóság a bizottság ülésén a véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles.

 

8. Az ülés rendjének megzavarása esetén a hallgatóság vagy annak egy része a bizottság üléséről kiutasítható.

 

Az Országgyűlés elnökének az Országházba történő belépésről és az ott-tartózkodásról szóló – a hallgatóságra is vonatkozó – rendelkezése a következő linken érhető el.

 

 

Dr. Vejkey Imre

elnök