Készült: 2019.03.24.07:13:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

111. ülésnap (2011.09.19.), 205. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Videó/Felszólalás ideje 19:01


Felszólalások:  Előző  205  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Információim szerint a fogyasztóvédelmi bizottság ülése is véget ért, úgyhogy kérem, legyenek szívesek helyet foglalni, és a kártyájukat helyezzék el a szavazógépben. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Most sürgős tárgyalásba vételi kérelemről határozunk. A kormány T/4128. számon benyújtotta az uzsorával összefüggő egyes törvények (Csenget.) módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről Navracsics miniszter úr nekünk is kívánja-e indokolni a választ. (Dr. Navracsics Tibor: Nem.) Nem, csak a képviselő úrnak. Köszönöm.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4128. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 274 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló H/1486. számú országgyűlési határozati javaslatot, Pokorni Zoltán és Pósán László képviselő urak előterjesztését.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 299 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/3998. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 235 igen szavazattal, 75 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok-Adria-kezdeményezéshez való csatlakozásról szóló H/2327. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 319 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló H/3845. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 325 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY-határozat módosításáról szóló H/3837. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 277 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Nemzeti Energiastratégiáról szóló H/3839. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 291 igen szavazattal, 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

A részletes vitákra ma este kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3499. számon, az egységes javaslatot T/3499/31. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az ezekről készült ajánlást T/3499/33. számon megkapták.

Kezdeményezem, hogy az előterjesztő által benyújtott javaslatokat összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Így megnyitom a záróvitát a T/3499/33. számú ajánlás 1-7. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, így a záróvitát lezárom. Ennek megfelelően feltételezem, hogy Tállai András államtitkár úr sem kíván szavakat intézni most az Országgyűléshez. (Tállai András: Nem.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Arra figyelemmel, hogy az ajánlás 4. pontjában szereplő indítvány elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a támogatott indítványokról két részletben döntünk.

(17.30)

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő minősített többséget igénylő módosító javaslatát a 4. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 277 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő előterjesztői módosító javaslatokról döntünk az ajánlás 1., 2., 3., valamint 5., 6. és 7. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: a Országgyűlés a módosító javaslatokat 279 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 44-72. §-ainak, továbbá a 90-97. §-ok, valamint a 174. § (1) bekezdésének elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3499. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 281 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3499. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 281 igen szavazattal, 54 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a magyar nyelv napjáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést H/3413. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig H/3413/8. és 10. számokon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1., 2., 5. és 6. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a frakciók kérték a határozathozatalt. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 3., 4. és 7. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatja.

Kérdezem a Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 298 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 40 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Frakciókérésnek megfelelően további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Novák Előd a határozati javaslat 1. pontját az Anyanyelvápolók Szövetségének kezdeményezésére történő utalással egészíti ki. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 41 igen szavazattal, 298 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

A 2. pontban Mile Lajos a határozati javaslat 1. pontjának nyelvtani módosítását javasolja. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 244 nem ellenében, 40 tartózkodás mellett elutasította.

Az 5. pontban Mile Lajos a határozati javaslat 3. pontjában további résztvevőket kíván bevonni a nyelvhasználat helyzetének vizsgálatába. Az LMP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 243 nem ellenében, 44 tartózkodás mellett elutasította.

A 6. pontban Novák Előd a határozati javaslatot új ponttal egészíti ki, amelyben az önkormányzati jegyzőknek ír elő feladatot. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 36 igen szavazattal, 289 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/4049. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/4049/7. és 9. számokon kapták kézhez. Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. és 8. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az 1. pontról az MSZP-, a 8. pontról pedig a Jobbik-frakció szavazást kért. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 2., 3., 4. és 5. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 290 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Frakciókérésre és bizottsági állásfoglalásra figyelemmel még további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Gőgös Zoltán és mások a 4. § (1) bekezdésében a jövedéki törvény 64. § (2) bekezdésében az adó mértékére vonatkozó szabályt változtatják meg. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 277 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

(17.40)

Az ajánlás 7. pontjában Hörcsik Richárd a 13. §-ban a jövedéki törvény módosításával dohánygyártmány értékesítésével kapcsolatos rendelkezést terjeszt elő. A javaslat összefügg a 9. ponttal, így ezekről együtt döntünk, ugyanakkor ezek kizárják a 6. és a 8. pontban szereplő indítványt. A költségvetési bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 15 igen szavazattal, 331 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 6. pontjában Hörcsik Richárd javaslatáról szavazunk. A költségvetési bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 17 igen szavazattal, 326 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 8. pontjában Gyenes Géza és Kiss Sándor a 13. §-ban a jövedékiadó-törvény 98/A. § (2) bekezdésében határidőt módosítana. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 53 igen szavazattal, 293 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most soron következik az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat együttes, összevont általános és részletes vitája, valamint a határozathozatalok. Rogán Antal képviselő, Fidesz, önálló indítványát T/4144. és T/4145. számon kapták kézhez. A benyújtott módosító javaslatokról a bizottságok elkészítették ajánlásukat, amelyek T/4144/7. és T/4145/3. számon a hálózaton elérhetők.

Megadom a szót Rogán Antal képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának, 15 perces időkeretben.
Felszólalások:  Előző  205  Következő    Ülésnap adatai