Készült: 2019.03.27.02:39:05 Dinamikus lap
Váltás időrendes nézetre
Utolsó módosítás dátuma: 2019.03.26. 10:17
 
A Törvényalkotási bizottság
az Országház Apponyi Albert gróf termében (főemelet 58.)   
2019. március 28-án (csütörtök) 13.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   1. 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5243. szám)
(Bánki Erik, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

   2. 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5244. szám)
(Hende Csaba, Barcza Attila, Demeter Zoltán, Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Dr. Völner Pál (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP), Herczeg Tamás, Bányai Gábor, Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Simon Miklós, Fenyvesi Zoltán, Pánczél Károly, Ovádi Péter, Bóna Zoltán, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

   3. 
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvény (T/3633/8. szám) (Megjegyzés: Köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele: T/3633/9.)
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a szerint)

   4. 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről szóló törvényjavaslat (T/5166. szám)
(Harrach Péter, Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

   5. 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5239. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

   6. 
Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5240. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

   7. 
Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3622. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)

   8. 
A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/4358. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)

   9. 
A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról szóló törvényjavaslat (T/5241. szám)
(Hende Csaba, Dr. Völner Pál, Gulyás Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

  10. 
A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5132. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

  11. 
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5238. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

  12. 
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5234. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)

 

Utolsó módosítás dátuma: 2019.03.21. 11:08
 
A Gazdasági bizottság
az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)   
2019. március 27-én (szerda) 9.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   1. 
Dr. Patai Mihálynak, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjének meghallgatása
(A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó 9. § (6) bekezdése alapján)

   2. 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről szóló törvényjavaslat (T/5166. szám)
(Harrach Péter, Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

   3. 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5239. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

   4. 
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5234. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

   5. 
A Közbeszerzési Hatóság 2018. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló (B/4987. szám)
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint a határozathozatal)
(Beszámolót tárgyaló bizottság)

   6. 
A közművezeték-adó vízügyi ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5298. szám)
(Dr. Keresztes László Lóránt, Hohn Krisztina, Csárdi Antal (LMP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   7. 
A Magyar Kormány és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között 2015. február 9-én kötött megállapodás azonnali felmondásáról szóló határozati javaslat (H/5169. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Mesterházy Attila, Dr. Harangozó Tamás (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   8. 
a) A családi otthonteremtés valódi támogatásáról szóló határozati javaslat (H/5400. szám)
  (Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő önálló indítványa)
  (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
 
b) A családi otthonteremtési kedvezmény rendszerének átalakításáról szóló határozati javaslat (H/5401. szám)
  (Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő önálló indítványa)
  (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
 
c) A családos autóvásárlási programról szóló határozati javaslat (H/5402. szám)
  (Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő önálló indítványa)
  (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   9. 
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2019.03.21. 16:29
 
A Honvédelmi és rendészeti bizottság
az Országház földszint 93. számú tanácstermében    
2019. március 27-én (szerda) 14.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   1. 
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4066. szám)
(Arató Gergely, Dr. László Imre, Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai Ágnes, Gréczy Zsolt, Gyurcsány Ferenc, Hajdu László (DK), Székely Sándor (független), Varju László (DK) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   2. 
Jelentés az Országgyűlési Őrség 2018. évi tevékenységéről
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 132. § (1) bekezdése e) pontja alapján.)

 

 
Az Európai ügyek bizottsága
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Fenntartható fejlődés bizottsága
 
nem tart ülést.
 
 

 
Az Igazságügyi bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Költségvetési bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Kulturális bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Külügyi bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Mentelmi bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Mezőgazdasági bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Nemzetbiztonsági bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Nemzeti összetartozás bizottsága
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Népjóléti bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Vállalkozásfejlesztési bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága
 
nem tart ülést.