Készült: 2018.11.19.07:13:48 Dinamikus lap
Váltás időrendes nézetre
 
A Törvényalkotási bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.16. 10:16
 
A Gazdasági bizottság
az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)   
2018. november 20-án (kedd) 9.00 órakor
ÚJ VÁLTOZAT! 
ülést tart. 
Napirendi javaslat: [1]
1.  
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3375. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

2.  
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3295. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

3.  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3373. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

4.  
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3374. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

5.  
Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat (T/3369. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

6.  
Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2016. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló beszámoló (B/1704. szám)
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint a határozathozatal)
(Beszámolót tárgyaló bizottság)

7.  
Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2017 (B/323. szám)
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint a határozathozatal)
(Beszámolót tárgyaló bizottság)

8.  
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2896. szám)
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

9.  
Egyebek

 

[1] A T/3367. számú törvényjavaslat részletes vitája lekerült a napirendi javaslatról.
Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.15. 09:47
 
A Gazdasági bizottság
Turisztikai albizottsága 
az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)   
2018. november 20-án (kedd)
a Gazdasági bizottság ülését követően 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
 
Aktív turisztikai és kerékpárút-fejlesztések Magyarországon
Előadó:
Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.15. 10:57
 
A Honvédelmi és rendészeti bizottság
az Országház földszint 93. számú tanácstermében    
2018. november 22-én (csütörtök) 9.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3053. szám)
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Előterjesztőként)
(Kijelölt bizottság)

2.  
Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3291. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

3.  
Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3366. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

4.  
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2638. szám)
(Dúró Dóra (független) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

5.  
Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről szóló határozati javaslat (H/3011. szám)
(Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

6.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.16. 13:35
 
Az Igazságügyi bizottság
az Országház Nagy Imre termében (főemelet 61.)   
2018. november 20-án (kedd) 10.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
a) A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében (B/716. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
 (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/..... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

2.  
A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat (T/3353. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

3.  
A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat (T/3354. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

4.  
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3252. szám)
(Hende Csaba (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

5.  
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat (H/3232. szám)
(Hende Csaba (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

6.  
a) A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló (B/2160. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
 (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/..... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

7.  
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3370. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

8.  
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3292. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

9.  
Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3293. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

10.  
Egyes törvényeknek az Országos Bírói Tanács függetlensége és hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3010. szám)
(Ungár Péter (LMP) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

11.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.14. 13:28
 
A Költségvetési bizottság
a paksi Erzsébet Nagy Szállodában (7030 Paks, Szent István tér 2.)    
2018. november 20-án (kedd) 11.30 órakor 
kihelyezett ülést tart. 
Napirendi javaslat:
 
Tájékoztató a Paks II. projekt aktualitásairól
Előadó:
Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.14. 13:28
 
A Költségvetési bizottság
az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.)   
2018. november 21-én (szerda) 10.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Tájékoztató az adósságszabály teljesüléséről és az inflációs folyamatok alakulásáról
Meghívott:
Varga Mihály pénzügyminiszter

2.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.14. 09:43
 
A Kulturális bizottság
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 569. számú tanácstermében    
2018. november 20-án (kedd) 10.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3294. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

2.  
Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3296. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

3.  
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3371. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

4.  
Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3372. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

5.  
Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3376. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

6.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.16. 12:45
 
A Külügyi bizottság
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében    
2018. november 22-én (csütörtök) 15.00 órakor 
ZÁRT ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása

2.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.15. 08:26
 
A Mezőgazdasági bizottság
Kertészeti albizottsága 
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 528. számú tanácstermében    
2018. november 26-án (hétfő) 9.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program kertészeti ágazatot érintő támogatásainak jelenlegi helyzetéről
Előadó:
Dr. Mezei Dávid vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

2.  
Tájékoztató a kertészeti ágazat helyzetéről
Előadó:
Dr. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke

3.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.14. 10:40
 
A Nemzetbiztonsági bizottság
a Terrorelhárítási Központban (1101 Budapest, Zách utca 4.)    
2018. november 20-án (kedd) 10.00 órakor 
ZÁRT kihelyezett ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésről

2.  
Tájékoztató a Terrorelhárítási Központ tevékenységéről

3.  
A belügyminiszter, a Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke által benyújtott, a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (492/2018.) [1]

4.  
Egyebek

 

[1] Az előterjesztés a bizottság titkárságán megtekinthető.
Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.13. 16:17
 
A Nemzeti összetartozás bizottsága
az Országház Esterházy János termében (földszint 1.)   
2018. november 20-án (kedd) 10.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat (H/3355. szám)
(Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Németh Szilárd István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Dr. Hörcsik Richárd, Koncz Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

2.  
Helyhatósági választások Szlovákiában - a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tájékoztatója
Előadó:
Rákóczi Krisztián, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója

3.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.14. 13:34
 
A Népjóléti bizottság
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 567. számú tanácstermében    
2018. november 20-án (kedd) 10.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat: [1]
1.  
Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3127. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

2.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a fogyatékosok nappali otthonában foglalkoztatott pedagógusok illetményének rendezéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3055. szám)
(Ungár Péter (LMP) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

3.  
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek a nyugdijprémium összegének méltányos meghatározásáról szóló törvényjavaslat (T/3109. szám)
(Schmuck Erzsébet, Hohn Krisztina (LMP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

4.  
A nyugdíjprémium igazságossá tétele érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3463. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Varga László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóbiás József, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

5.  
A rokkantsági nyugdíjasok azonnali kártérítéséről szóló határozati javaslat (H/3464. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Varga László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóbiás József, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

6.  
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása a temetkezési hely újraváltásának költségcsökkentése érdekében címmel benyújtott törvényjavaslat (T/3457. szám)
(Stummer János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

7.  
Egyebek

 

[1] A napirendi javaslat új, 4.-6. pontokkal egészült ki.
Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.16. 12:59
 
A Vállalkozásfejlesztési bizottság
az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermében    
2018. november 20-án (kedd) 12.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3374. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)

2.  
A hatnapos munkahetek betiltása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3043. szám)
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

3.  
Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41.§-a alapján

4.  
Egyebek

 

 
Az Európai ügyek bizottsága
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Fenntartható fejlődés bizottsága
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Mentelmi bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Mezőgazdasági bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.15. 11:04
 
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében    
2018. november 21-én (szerda) 13.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló (B/2160. szám)
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján)

2.  
Döntés a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba delegálandó személyekről
(Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 42. § (3) bekezdés a) pontja alapján)

3.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.16. 10:03
 
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Ellenőrző albizottsága 
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében    
2018. november 21-én (szerda) 10.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Tájékoztató a nemzetiségi közgyűjtemények helyzetéről
Meghívott előadó:
Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális ügyekért felelős helyettes államtitkára

2.  
Egyebek