Készült: 2017.11.17.20:41:48 Dinamikus lap
Váltás időrendes nézetre
 
A Törvényalkotási bizottság
 
a héten nem tart ülést.
 
 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.09. 09:26
 
Az Európai ügyek bizottsága
 
2017. november 13-án (hétfő) 10.00 órakor 
ZÁRT ülést tartott. 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.17. 10:14
 
A Fenntartható fejlődés bizottsága
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 532. számú tanácstermében    
2017. november 21-én (kedd) 10.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18313. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

2.  
Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18099. szám)
(Győrffy Balázs, Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)

3.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.09. 11:09
 
A Gazdasági bizottság
 
2017. november 13-án (hétfő) 11.45 órakor 
ülést tartott. 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.17. 12:58
 
A Gazdasági bizottság
az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)   
2017. november 21-én (kedd) 9.00 órakor
ÚJ VÁLTOZAT! 
ülést tart. 
Napirendi javaslat: [1]
1.  
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18307. szám)
(Lázár János, Kósa Lajos, Dunai Mónika, Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

2.  
A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18317. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

3.  
A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18308. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

4.  
Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18311. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

5.  
Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18318. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

6.  
A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18049. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Lukács Zoltán (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

7.  
Az Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról szóló törvényjavaslat (T/18050. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Lukács Zoltán (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

8.  
Egyebek

 

[1] Változás a napirendi javaslatban: A T/18305. számú törvényjavaslat részletes vitájára ezen az ülésen nem kerül sor!
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.17. 12:58
 
A Gazdasági bizottság
az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)   
2017. november 22-én (szerda) 11.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

2.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.10. 11:10
 
Az Igazságügyi bizottság
 
2017. november 13-án (hétfő) 10.30 órakor 
ülést tartott. 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.17. 13:42
 
Az Igazságügyi bizottság
az Országház Nagy Imre termében (főemelet 61.)   
2017. november 21-én (kedd) 9.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
a) A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében (B/16325. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
 (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében benyújtott országgyűlési beszámolója elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

2.  
a) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/17351. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
 (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

3.  
a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója (B/17673. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
 (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

13.00 órától :
4.  
Balog Zoltán, emberi erőforrások miniszterének éves meghallgatása [1]
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

5.  
A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló törvényjavaslat (T/18275. szám)
(Dr. Selmeczi Gabriella, Dr. Répássy Róbert, Horváth László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

6.  
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/18298. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

7.  
A váltójogi szabályokról szóló törvényjavaslat (T/18310. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

8.  
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18316. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

9.  
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18320. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

10.  
Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről szóló határozati javaslat (H/17954. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

11.  
Egyebek

 

[1] Amennyiben a 3. napirendi pont tárgyalása 13:00 óra előtt véget ér - a miniszteri meghallgatás kezdetéig -, a bizottság a részletes vitákat folytatja le.
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.13. 12:25
 
A Költségvetési bizottság
 
2017. november 15-én (szerda) 9.30 órakor 
ülést tartott. 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.16. 09:58
 
A Költségvetési bizottság
az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.)   
2017. november 22-én (szerda) 9.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Tájékoztató a Letelepedési Magyar Államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerzett befektetők, illetve családtagjaik számáról, a program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi beruházásokról
Varga Mihály  nemzetgazdasági miniszter
Pintér Sándor  belügyminiszter
Barcza György János ,  az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója
Balogh László ,  az Államadósság Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke

2.  
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

3.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.16. 16:22
 
A Kulturális bizottság
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 569. számú tanácstermében    
2017. november 21-én (kedd) 9.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A "Közös nevező" - az oktatáspolitika pártfüggetlen alapelveinek elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/18173. szám)
(Ikotity István (LMP) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

2.  
A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról szóló határozati javaslat (H/18211. szám)
(Dúró Dóra (Jobbik), Földi László (KDNP), Ikotity István (LMP), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Mesterházy Attila (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

3.  
Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18309. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

4.  
Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18314. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

5.  
Tájékoztató a hallgatói ösztöndíjakról
Előadó:
Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára
Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke

6.  
Az oktatási jogok biztosának tájékoztatója a 2017. év eredményeiről
Előadó:
Dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa

7.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.16. 16:22
 
A Kulturális bizottság
az Országgyűlés Irodaháza I. emelet II. számú tanácstermében   
2017. november 22-én (szerda) 12.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

2.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.10. 11:18
 
A Külügyi bizottság
 
2017. november 13-án (hétfő) 9.00 órakor 
részben ZÁRT ülést tartott. 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.15. 11:19
 
ELŐZETES NAPIRENDI JAVASLAT
A Külügyi bizottság
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében    
2017. november 27-én (hétfő) 9.00 órakor 
ZÁRT ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása
Előterjesztő:
Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára

2.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.09. 10:35
 
A Mentelmi bizottság
 
2017. november 13-án (hétfő) 10.00 órakor 
ZÁRT ülést tartott. 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.15. 08:36
 
A Mezőgazdasági bizottság
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 528. számú tanácstermében    
2017. november 21-én (kedd) 15.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18099. szám)
(Győrffy Balázs, Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

2.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.15. 08:55
 
A Mezőgazdasági bizottság
Szőlő- bor- pálinka albizottsága 
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 528. számú tanácstermében    
2017. november 22-én (szerda) 15.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Tájékoztató a szőlő-, bor- és pálinka jövedéki adóügyeket érintő rendeleti szabályozás helyzetéről
Előadó:
Izer Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára

2.  
Tájékoztató az őszi szüret lebonyolításáról, különös tekintettel a 2017. évi szüretben a borszőlő értékesítés és felvásárlás új szabályainak végrehajtására vonatkozó tapasztalatokra
Előadók:
Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke
Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára

3.  
Tájékoztató a 2016. és 2017. évi I-X. havi borexport, -import adatok alakulásáról, különös tekintettel a lédig tömegborokra
Előadó:
Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára

4.  
Egyebek

 

 
A Nemzetbiztonsági bizottság
az Országgyűlés Irodaháza I. emelet III. számú tanácstermében   
2017. november 21-én (kedd) 10.00 órakor 
ZÁRT ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Tájékoztató a szélsőséges, paramilitáris szervezetek tevékenységéről és kapcsolatrendszeréről

2.  
Tájékoztató az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. évi I. féléves tevékenységéről [1]

3.  
Tájékoztató a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2017. évi I. féléves tevékenységéről [1]

4.  
Tájékoztató a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 2017. évi I. féléves tevékenységéről [1]

5.  
Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről

6.  
Egyebek

 

[1] Az előterjesztések a bizottság titkárságán megtekinthetőek.
 
A Nemzeti összetartozás bizottsága
 
2017. november 13-án (hétfő) 11.30 órakor 
részben ZÁRT ülést tartott. 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.15. 13:24
 
A Nemzeti összetartozás bizottsága
az Országház Esterházy János termében (földszint 1.)   
2017. november 22-én (szerda) 14.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A hazatérés falvairól szóló határozati javaslat (H/18302. szám)
(Becsó Zsolt, Balla Mihály (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

14.30 órától :
2.  
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere éves meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.15. 14:29
 
A Népjóléti bizottság
az Országgyűlés Irodaháza I. emelet II. számú tanácstermében   
2017. november 21-én (kedd) 10.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere éves meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

2.  
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18319. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

3.  
Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18312. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

4.  
Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:
a) Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők megélhetésének fokozottabb támogatásához szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/17810. szám)
  (Korózs Lajos, Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Heringes Anita, Horváth Imre, Gúr Nándor (MSZP) képviselők önálló indítványa)
 
b) A családtámogatások bővítésének szükségességéről szóló határozati javaslat (H/17886. szám)
  (Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Dr. Apáti István, Sneider Tamás, Z. Kárpát Dániel, Vágó Sebestyén (Jobbik) képviselők önálló indítványa)
 
c) A temetkezés költségeinek csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/18040. szám)
  (Korózs Lajos (MSZP) képviselő önálló indítványa)
 
d) Az egyes innovatív gyógyszerekre vonatkozó közbeszerzési szabályok visszavonásáról és az egyedi terápiákat figyelembe vevő szabályok kialakításáról szóló határozati javaslat (H/18048. szám)
  (Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)
 
e) A háztartási fűtés korszerűsítésének és a fűtőanyagok szociális alapú támogatásának feladatairól szóló határozati javaslat (H/18347. szám)
  (Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)

5.  
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.17. 08:49
 
A Vállalkozásfejlesztési bizottság
az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermében    
2017. november 22-én (szerda) 12.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A munkabérből való biztos megélhetés és a munkavállalói biztonság feltételeinek megteremtéséhez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/18366. szám)
(Gúr Nándor, Bangóné Borbély Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Szakács László, Heringes Anita, Dr. Tóth Bertalan (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

várhatóan 12.30 órától :
2.  
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

 

 
A Honvédelmi és rendészeti bizottság
 
a héten nem tart ülést.
 
 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.09. 10:24
 
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága
 
2017. november 13-án (hétfő) 11.00 órakor 
ülést tartott. 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.15. 15:06
 
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében    
2017. november 21-én (kedd) 14.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
1.  
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18316. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)

15.00 órától :
2.  
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere éves meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

3.  
Egyebek

 

 
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság
 
a héten nem tart ülést.