„A Házszabályon túl” – az Országgyűlés Hivatalának előadás-sorozata a parlamenti jog aktuális kérdéseiről „A Házszabályon túl” – az Országgyűlés Hivatalának előadás-sorozata a parlamenti jog aktuális kérdéseiről

Tartalom

Az előadás-sorozatról

Aktuális előadás

Technikai információk

A sorozat előadásai (előadók és dátumok)

Regisztráció

Az előadás-sorozatról

Az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatósága 2016. februári kezdettel négy féléven át tartó parlamenti jogi előadás-sorozatot szervez a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, oktatók, kutatók, valamint a munkatársak számára „A Házszabályon túl” címmel.

A havonta megrendezendő előadások a közjog kevesebb figyelmet kapó részterületére, a parlamenti jogra kívánják ráirányítani a figyelmet, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt években mind az Országgyűléssel és az országgyűlési képviselőkkel kapcsolatos szabályozás, mind a Házszabály megújult. A sorozatban a klasszikus szervezeti, jogállási, funkcionális megközelítés mellett helyet kap a politológiai, a történeti aspektusok vizsgálata, a nemzetközi összehasonlítás, valamint sor kerül olyan új témák vizsgálatára, mint az érdekérvényesítés vagy az átláthatóság.

Az előadás-sorozat fővédnökei Kövér László házelnök és Gulyás Gergely volt törvényhozásért felelős alelnök.

Hírfolyam, fotók: facebook.com/ahazszabalyontul

Aktuális előadás

KÖNYVBEMUTATÓ:

Parlamenti jog - Az országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények
 

A kötet az Országgyűlés Hivatala kiadásában jelent meg.

A kötetet bemutatják:

Dr. Bihari Mihály professor emeritus, a kötet lektora

Prof. dr. Stumpf istván alkotmánybíró, egyetemi tanár, a kötet lektora

Dr. Soltész István, az Országgyűlés volt főtitkára, a kötet lektora

Dr. Bárány Tibor, a Törvényhozási Igazgatóság vezetője

 

2018. június 20. 16.00

Országház

Regisztráció 2018. június 19-ig: /regisztracio

Technikai információk

Az előadásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A rendszeresen résztvevő egyetemi hallgatók számára az Országgyűlés Hivatala tanúsítványt állít ki, illetve országházi látogatást szervez, a legaktívabb hallgatók szakmai kiadványokat is nyerhetnek.

A regisztrációkor az Országházba történő beléptetés érdekében a személyi igazolvány vagy útlevél számának megadása szükséges, a belépés a regisztrált igazolvány felmutatásával lehetséges!

Mivel az Országház épületébe kizárólag előzetes biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, kérjük, hogy a regisztrációval rendelkezők az előadás napján legkésőbb 15.15-re érkezzenek meg az Országház XII. kapujához, a belépés legkorábbi lehetséges időpontja 14.45!

A beléptetés helye: Országház, XII. kapu – 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3., a kapu pontos elhelyezkedése az alábbi képen látható:

A beléptetés helye az Országház XII. kapuja!

Az épületbe étel, valamint nagyobb méretű táska és csomag, illetve személyi sérülés okozására alkalmas tárgy (bicska, kés, szúró-, vágóeszköz, gázspray stb.) nem hozható be. Tilos az épületbe fegyvert, lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert vagy ezek felhasználására alkalmas készüléket, illetve bármilyen pirotechnikai eszközt behozni, ennek megkísérlése szabálysértési eljárást von maga után.

A sorozat előadásai (előadók és dátumok)

Dátum

Témakör

Felkért előadó(k)

„Alapozó szemeszter” – 2016. I. félév

2016. február 16.

A parlament alkotmányjogi megközelítése és legitimációja

Kukorelli István (ELTE)

2016. március 22.

Az országgyűlési képviselők jogállása, frakciók vs. szabad mandátum

Szente Zoltán (NKE)

2016. április 12.

Az Országgyűlés a hatalommegosztás rendszerében, a parlament döntési autonómiája

Erdős Csaba (SZE) – Smuk Péter  (SZE)

2016. május 10.

Törvényalkotás és a speciális eljárások

Petrétei József (PTE)

2016. június 7.

Az Országgyűlés ellenőrző szerepe

Salamon László (PPKE) – Schanda Balázs (PPKE)

„Elmélyítő szemeszter” – 2016. II. félév

2016. szeptember 20.

Házszabálytörténet

Horváth Attila (PPKE-ELTE) – Soltész István (Ogy. Hivatala)

2016. október 18.

Beszédjog vs. obstrukció, az Országgyűlés működési rendje

Bihari Mihály (ELTE)

2016. november 15.

Parlamenti kormányzás, politikai működés az Országgyűlésben

Ilonszki Gabriella (BCE) – Várnagy Réka (BCE)

2016. december 13.

Az új Házszabállyal kapcsolatos tapasztalatok, a Törvényalkotási bizottság működése

Bárány Tibor (Ogy. Hivatala) – Gulyás Gergely

„A parlamenti jog határterületei” – 2017. I. félév

2017. február 14.

1. A költségvetés és a zárszámadás elfogadása

2. A nemzetközi szerződéskötési eljárás

Adorján Richárd (NGM)

Sonnevend Pál (ELTE)

2017. április 25.

A parlamenti nyilvánosság és érdekérvényesítés

Bodnár Eszter (ELTE) – Simon Zoltán (EKF-ELTE)

2017. május 16.

Fegyelmi jog az Országgyűlésben, az Országgyűlési Őrség

Pesti Sándor (ELTE)

2017. június 13.

1. A nemzetiségek parlamenti részvétele

2. A parlamenti etikett változásai

Móré Sándor (KRE)

Unger Anikó (PPKE)

„Nemzetközi kitekintés” – 2017. II. félév

2017. szeptember 19.

Parlamentek Nyugat-Európában: Franciaország, Belgium, Luxemburg

Trócsányi László (SZTE)

2017. október 17.

Parlamentek német nyelvterületen: Németország, Ausztria, Svájc

Herbert Küpper (MTA JTI)

2017. november 21.

Parlamentek Közép-Európában

Halász Iván (NKE)

2018. február 13.

A magyar és az angolszász parlamentek közös hagyományai és távlatai

Stumpf István (SZE) – Orbán Balázs (Századvég)

Vissza az oldal tetejére