A Parlamenti Főtitkárok Szövetsége (ASGP)

 

A világ Parlamenti Főtitkárainak Szövetsége (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) az IPU konzultatív szerve.

Tevékenységének fő célja a világ parlamenti főtitkárai közti személyes kapcsolatok megteremtésének elősegítése, függetlenül az adott ország IPU tagságától. Ennek megfelelően az IPU és az ASGP tagság nem feltételezi egymást.

Az IPU Közgyűléseinek helyszínén és idején megtartott főtitkári tanácskozások résztvevői tanulmányozzák az egyes parlamentekben alkalmazott jogot, eljárási szabályokat, gyakorlatot és munkamódszereket. Javaslatokat dolgoznak ki a munka minőségének javítására és a szakmai együttműködés elősegítésére. A parlamenti főtitkárok szervezete saját választott vezetőséggel rendelkezik és részben anyagilag is független az IPU-tól. Saját munkarendjének és szabályzatának megfelelően végzi tevékenységét, ugyanakkor céljainak megfelelően támogatást és segítséget nyújt az IPU számára.

A szervezet jelenlegi elnökét az IPU 131. genfi közgyűlésén választották meg. Ennek megfelelően 2014. októbere óta Doris Katai Katebe Mwinga asszony, a Zambiai Nemzetgyűlés főtitkára tölti be a Szövetség elnöki posztját.

A Szövetség munkáját annak Végrehajtó Bizottsága irányítja, melynek tagjai: a Szövetség elnöke, korábbi elnökei, 2 alelnöke és 8 választott tagja.