Készült: 2019.02.17.03:54:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2012.06.04.),  228-235. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 7:16


Felszólalások:   220-227   228-235   236-243      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, miniszterelnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Karácsony Gergely, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak: "Vannak-e oligarchiák a nemzeti együttműködés rendszerében? 2." címmel. Karácsony Gergely képviselő urat illeti a szó. (Moraj a kormányzó pártok padsoraiból. - Közbeszólás ugyanonnan: Isaura!)

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszterelnök Úr! Szeretném folytatni az egy hónappal ezelőtt elkezdett beszélgetésünket, annál is inkább, mert azóta az ön pártja megakadályozta azt, hogy parlamenti vizsgálóbizottság vizsgálja ki azokat az ügyeket, amelyeket én is szóvá tettem nem olyan régen.

"Abból nagy baj lesz" - ezt ön mondta tegnap azzal kapcsolatosan, hogy mi van akkor, hogyha nagytőkések, milliárdosok vállalnak szerepet a kormányzásban. Ezzel egyet is lehet érteni. Én ezt azzal egészíteném ki, hogy szerintem ez a nagy baj bekövetkezett, mert az kétségtelenül igaz, hogy azok a nagytőkések, akiket ön nagytőkésnek hív, de másai a Fidesz-közeli oligarcháknak, ők de facto nem ülnek benne az ön kormányában, de úgy tűnik, hogy nincs is szükségük arra, hogy közszereplést vállaljanak, vagy akár kiálljanak a nyilvánosság elé, hiszen az ön kormánya képviseli az ő érdekeiket enélkül is.

Azt szeretném megkérdezni a miniszterelnök úrtól, hogy ön szerint az csak egy fatális véletlen-e, hogy a Közgép előző vezetője jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget vezeti, amely dönt a fejlesztési forrás elosztásáról, és ezeknek egy jelentős része azóta a Közgépnél landolt. Ön szerint az egy fatális véletlen-e, hogy a Villamos Művek vezetője a választás előtt közvetlenül a Közgép energiacégének volt a vezetője, és azóta ez a cég busás megbízásokat kapott az államtól napenergia-hasznosításra?

Ön szerint az egy fatális egybeesés-e, egy véletlen-e, hogy a Közgép akkor is megnyeri a közbeszerzési eljárásokat, hogyha ő adta a legrosszabb árat? Ez egy fatális egybeesés-e azzal, hogy a közbeszerzési döntőtanács elnöke Nyerges Zsolt évfolyamtársa volt, és nem cáfolt sajtóhírek szerint közeli kapcsolatban állnak? Vagy az egy fatális véletlen-e, hogy éppen Nyerges Zsolt testvére a fejlesztési tárca főtanácsadója?

Azt szeretném kérdezni öntől, nem érzi-e azt, hogy azt a szabadságharcot, amit ön vívni szeretne, ezekkel a befolyásos üzleti körökkel kellene megvívnia, mert lehet, hogy a pénz náluk landol, de a politikai hitelvesztést önnek kell zsebre tennie. (Taps az LMP padsoraiból. - Szórványos taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Orbán Viktor miniszterelnök urat illeti a szó.

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Tisztelt Képviselőtársam! Ha megengedi, azt az olcsó poént most nem sütöm el, hogy a parlamenti műfajnak, amit most itt űzünk, nem az a neve, hogy azonnali beszélgetés, hanem az, hogy azonnali kérdés. Sőt, azt az olcsó poént sem sütöm el, hogy nyilván oka van annak, hogy már másodszor is ugyanezt a kérdést teszi föl. Úgy tűnik, mintha oligarchákra önöknél lenne igény. (Közbeszólások az MSZP és az LMP padsoraiból.)

Ami a konkrét kérdést illeti: megismétlem, amit legutóbb itt mondtam a beszélgetésünk alkalmával. Amikor egyetlen olyan ügyet is talál, ahol úgy gondolja, hogy szabálytalanság vagy összefonódás van, akkor önnek kötelessége, hogy a szükséges jogi lépést megtegye; nem választhatja, ön mint parlamenti képviselő, meg kell hogy tegye. Ha pedig megtette, bizonyára tudja, hogy nem nálam kell megtennie, mert a hatósági eljárásokat nem a kormány folytatja le, hanem az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó szervek.

Azonban ha megengedi, én egy másik megvilágításba is szeretném helyezni az ön kérdését. Én ilyen típusú vitákon átestem már '98-2002 között is, és én azt tapasztaltam, hogy amikor a közbeszerzési eljárásoknál azon dolgoztam, azon dolgozott a kormány - akkor más cégneveket említettek egyébként -, hogy a közbeszerzéseknél az előző kormányok által meghonosított magas külföldi arány helyett végre magyarok jussanak megrendeléshez, akkor mindig ugyanilyen támadások voltak. Ezért meg kell mondanom, én azt javaslom önnek, gondolja át, hogy nem véletlen egybeesés-e az, hogy ön állandóan lényegében külföldi cégek érdekében szólal fel itt, a magyar parlamentben.

Köszönöm megtisztelő figyelmét. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

ELNÖK: A képviselő urat megilleti a viszonválasz. Öné a szó.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterelnök Úr! A legutóbbi napokban olyan közbeszerzési eljárásokról esett szó, ahol magyar vállalkozások maradtak alul a közbeszerzésen, például a szigetközi egyik 2 milliárd forintos közbeszerzésnél magyar vállalatokat előzött meg a Közgép, a legrosszabb áron. (Dr. Józsa István közbeszól.) De nem erről szeretnék beszélni.

Arról szeretnék beszélni, hogy próbáljunk akkor túllépni ezen a beszélgetésen - bár én kérdéseket soroltam föl önnek -, és azt szeretném megkérdezni a miniszterelnök úrtól, hogy azt támogatja-e, hogy ne csak az elmúlt két év, hanem az elmúlt tíz év közbeszerzéseit vizsgáljuk meg. Nézzük meg, hogy milyen arányban voltak magyar és külföldi cégek, amelyek nyertesek voltak. Nézzük meg, hogy igazak-e azok a korábban megfogalmazott vádak, hogy ezek túlárazott közbeszerzések voltak az előző kormányok időszakában is. És nézzük meg, hogy ez a gyakorlat mennyire öröklődött át az ön kormányainak az időszakára is.

Azt gondolom, hogy mi fogunk tenni minden konkrét esetben feljelentéseket. Tettünk is már ilyeneket, és ígérem önnek, hogy ezt meg fogjuk tenni a továbbiakban is, de a parlament nyilvánossága előtt is meg kell vizsgálni ezeket az ügyeket. Ezek részben nem egyéni ügyek, hanem szabályozási kérdések is. Ehhez kérem az ön támogatását. (Taps az LMP padsoraiból. - Szórványos taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A miniszterelnök urat illeti a szó.

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Képviselőtársam! Semmi akadálya annak, hogy a parlament illetékes bizottságai bármilyen konkrét kérdéssel foglalkozzanak. Erre vonatkozó igényét a parlamenten belül legyen kedves előterjeszteni, ez nem az én asztalom.

Ami viszont, ha már szóba hozta, talán reagálást igényel: bizonyára emlékszik rá, ha már szabályozást hozott szóba, hogy hosszú ideig, egészen ennek az évnek a januárjáig az volt a szokás, hogy Magyarországon a közbeszerzéseknél áttételeket is lehetett alkalmazni, nem kellett felfedni a valóságos tulajdonosokat. Ezért időnként még az off-shore cégek is nagyrészt hasítottak ki a közbeszerzésekből.

Én tudom, hogy most itt a vita pártpolitikai köntösben jelentkezik, de szeretném elmondani önnek, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy először ez a parlamenti többség és ez a kormány volt képes arra, hogy olyan szabályokat alkosson, hogy ennek az évnek az elejétől erre nincsen többé mód. Off-shore cégek nem vehetnek részt, és minden közbeszerzésben részt vevőnek, akárhogyan és akárkivel is hozzák összefüggésbe a nyilvánosság előtt, fel kell fednie a kilétét, ha közmunkából akar részesedni. Ez nagy eredmény, és büszkék vagyunk rá.

Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
Felszólalások:   220-227   228-235   236-243      Ülésnap adatai