Kövér László Tartalom Elõzõ Következõ

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszterelnök Úr! A közvéleményben és különösen a kormányhoz közel álló értelmiségi körökben az utóbbi idõben nagy feltûnést keltett és nem kis megrökönyödést az a hír, mely szerint október 23-a alkalmából a köztársasági elnök úr, a Magyar Köztársasági érdemrend kiskeresztjét adományozta Porubszky István festõmûvész úrnak, ismertebb nevén Potyka bácsinak. Porubszky István 1956-ban a kispesti forradalmi bizottság elnöke volt, aki ebbéli tevékenysége miatt 1982-ig emigrációban volt kénytelen élni. Sajnos, eddig az ügyben semmiféle különlegesség, rendkívüli dolog nincsen. Csakhogy mindannyian emlékszünk arra, hogy az elektronikus média, az írott sajtó jóvoltából is Porubszky úr nem '56-os tevékenysége kapcsán híresült el, hanem mint a botrányba fulladt 1992. október 23-ai Kossuth téri ünnepség egyik, állítólagos fõszereplõje és mint a szélsõséges nézeteket valló bõrfejûek gyámolítója.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Itt és most nem kívánok állást foglalni abban a vitában, ami a sajnálatos októberi események, mármint a '92-es sajnálatos októberi események körül folyik, vagyis hogy ki fütyülte ki Göncz Árpádot, néhány bõrfejû-e vagy az '56-osok megjelent tömege. És a Porubszky-féle kitüntetés kapcsán sem kívánok állást foglalni, nem kívánom azt minõsíteni, annál is inkább, mert ennek valós indokai mind a mai napig homályban maradtak, és szeretném önnek megkönnyíteni, hogy most válaszában ezen valós indokok valamelyikét a közvélemény elé tárja.

Néhány lehetséges válasz: Potyka bácsi valaha volt SZDSZ-es tagságára, az együtt töltött harcos antikommunista idõkre emlékezvén kapta a nosztalgiázó kedvû koalíciótól ezt a kitüntetést. Kettõ - lehetséges válasz: az ifjúság körében végzett áldozatos és sikeres nevelõmunkája elismeréseként. (Derültség.) Három: a '92-es Kossuth téri sajnálatos októberi eseményekben vállalt, a kormánykoalícióban egyesült pártok propagandájának támogatásaként vállalt szerepének elismeréseként. Illetve, a negyedik lehetséges válasz: egy egyszerû mûhiba történt, ahogy mondani szokták, a szakértelem ismét kiverte a biztosítékot. (Taps. Derültség.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage