TartalomElõzõKövetkezõ

DR. GERGÁTZ ELEMÉR földmûvelésügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Képviselõ Úr! Tisztelt Országgyûlés! Képviselõ úr elsõsorban a mûtrágyavásárlás ösztönzése érdekében tette fel kérdését. Konkrétan a kérdés így szólt: látok-e megoldási lehetõséget arra, hogy az ország termõterületének védelme érdekében kizárólag mûtrágya-felvásárlásra használható hitelkonstrukciót hozzunk létre? Végsõ soron, a válaszom rövid: igen, látok rá lehetõséget, de van jobb - és ezt én el szeretném most mondani. Ugyanis egy ilyen intézkedés, amely szûkített intézkedés pénzügyileg, de szakmailag sem lenne optimális megoldás, hisz az õszi vetéshez nemcsak mûtrágyára van szükség, hanem vetõmagra, növényvédõszerre, üzemanyagra, alkatrész-utánpótlásra, munkabérre stb. Nem tudható, hogy az egyes termelõknek ezek közül melyik megvásárlása a fontosabb, és mi az, amibõl esetleg készletezett. Elképzelhetõ, hogy például a gazda több szerves trágyát kíván felhasználni, hisz ezzel nemcsak a szervetlenanyag-visszapótlást biztosítja, hanem a szerves anyagokét is, több mázsa hasznos baktériumot juttat a talajba, és mindezzel a termõföld szerkezetét és élõvilágát is javítja. Tehát szakmailag sem állja meg már a helyét az a régi szemlélet, hogy a termésátlag elsõsorban a mûtrágya-felhasználástól függ. Lehetséges, hogy a korábban agyonmûtrágyázott kötött talajnál csak minimális mennyiségû nitrogén- , foszfor- és fõképp káliummûtrágyára van szükség. Különben is az az agrártárca véleménye - és ezt mi másfél évvel ezelõtt letettük az elképzeléseinkben -, hogy lehetõség szerint környezetbarát megzõgazdaságot hozzunk létre, és a mûtrágyák mennyiségét az optimális szintre határozzuk meg. A kérdés elsõ részében, ami a képviselõ úr kiegészítéseként szerepel: a hitelkonstrukció, ami most érvényben van, ez mennyire támogatja az eladósodott, csõdeljárás vagy felszámolás alatt lévõ termelõszövetkezeteket, ez egy egészen más kérdés, ugyanis a bankot a Földmûvelésügyi Minisztérium részérõl nagyon nehezen lehet presszionálni, önmagában véve az is egy vállalkozás, és a betéteseknek a pénzével gazdálkodik, még akkor is, hogyha zömében az állam szerepel. Mindezeket összevetve javasoltuk és javasoljuk egész évben azt a megoldást, hogy a növénytermesztés bármely anyagköltsége finanszírozható legyen kedvezõ kamatozású hitelekkel, és a könnyebb lebonyolíthatóság érdekében a legutóbbi intézkedési javaslatunkban fókuszáltuk a támogatás igénybevételének jogcímeit. Tehát a jó minõségû vetõmag - most aláhúzom - és a mûtrágya, a talajmunkákhoz általában szükséges gázolaj felhasználását támogatjuk, ha ez az õszi kalászos gabonák elvetését eredményezi, és így hektáronként 10000 forintos hitelig 10%-os kamattámogatást adunk, aszályos területen ez a támogatás 20%-os. Az õszi kalászosok igazolt elvetése után a termõterület - szektorsemlegesen - hektáronként 1500 forint egyszeri támogatásban részesül. A hitelhez jutás megkönnyítése érdekében õszibúza-vetéskor 70%-os állami garanciát vállalunk, hogy a gyengébb anyagi lehetõségekkel rendelkezõ szövetkezetek is ehhez hozzájussanak. Hozzásegítjük a termelõket ahhoz, hogy szerzõdéskötés alapján fémzárolt vetõmaghoz jussanak, melynek ellenértékét az új termésbõl kell majd téríteni. Tehát nem kell a gazdaságoknak rossz minõségû vetõmagot használniuk. Egyéb kultúráknál az õszi talaj-elõkészítõ munkákhoz felvett hitel esetén hatezer forintos határig biztosítunk 10% kamatpreferenciát. Ezek a kormányintézkedések a jövõ évi termést próbálják megalapozni, és úgy gondolom, nagyobb segítséget adnak a termelõknek, mint ha kizárólag mûtrágya- felhasználást szorgalmazunk csak. Egyébként nagyon köszönöm képviselõ úrnak, hogy lehetõséget adott arra, hogy mindezeket elmondhassam, és önöket errõl informálhassam. Az én számításaim szerint õszi kalászosok vetésénél - nem aszályos területen - mindent összevetve körülbelül 7-8, maximum 10%-os kamatozású kölcsönhöz jutnak, ha az 1500 forintot és a kamatpreferenciát is beszámolom, és az már kedvezõ hitel a gazdaságok részére, nem számítva azt, hogy végeredményben a vetõmagot, ha a szerzõdést megkötik a vetõmag-forgalmazó vállalatokkal, most nem kell kifizetniük, tehát gyakorlatilag csak a jövõ évi termésbõl kell téríteni. Én innét is nagyon kérem a termelõket, hogy szükség esetén éljenek ezekkel a lehetõségekkel. Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)

Homepage