TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyûlés! Ismét a házbizottság korábban hozott általános érvényû állásfoglalására hivatkozom, amelynek alapján indítványozom az önálló indítvány napirendre tûzését. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. Az Országgyûlés 4 államtitkári szavazattal 208 szavazattal 18 ellenében, 14 tartózkodás mellett a javaslatot napirendjére tûzte. Az elõterjesztõk kérték a sürgõsség kimondását. Újabb határozathozatal következik. Kérdezem az Országgyûlést: kívánja-e a sürgõs tárgyalásbavételt? Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. Az Országyûlés 3 államtitkári szavazattal, 198 szavazattal 20 ellenében, 13 tartózkodás mellett kimondta a javaslat tárgyalására a sürgõsséget. Tisztelt Országgyûlés! Mécs Imre és Nagy András képviselõtársaink a Szabad Demokraták Szövetsége részérõl önálló indítványt nyújtottak be egy fegyverkereskedelmi törvény létrehozására a 3006-os számon. Megkérdezem az elõterjesztõket: kíván-e valamelyikõjük szólni? Igen. Nagy Andrásé a szó.

Homepage