TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Tisztelt Országgyûlés! A házbizottság korábban hozott általános érvényû állásfoglalása alapján indítványozom az önálló indítvány napirendre tûzését. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyûlés 4 államtitkári szavazattal, 150 szavazattal 14 ellenében, 70 tartózkodás mellett az indítvány napirendre tûzése mellett foglalt állást. Tisztelt Országgyûlés! Balás István, Zacsek Gyula, Molnár István, Zsebõk Lajos, Kõrösi Imre, Pokorny Endre, Szûcs István képviselõtársaim a Magyar Demokrata Fórum részérõl együttes önálló indítványt nyújtottak be sürgõs tárgyalást kérve a privatizációs törvény megalkotására a 3004-es számon. Megkérdezem az elõterjesztõket, s látom, már Balás István fel is állt, hogy szóljon indítványuk mellett.

Homepage