Lezárva: 2017. szeptember 4.

Lezárult egyeztetési eljárások

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 2015. március 9-i, valamint november 16-i ülésén egyhangúlag döntött egyeztetési eljárások megindításáról. Az egyeztetési eljárások az alábbi uniós tervezetek vonatkozásában zárultak le:

 

  • Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról [COM (2015) 46, 2015/0026 (COD)]

A javaslatot az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottsága 2015. április 8-i ülésén vitatta meg és alakította ki álláspontját. Az Európai ügyek bizottsága először 2015. április 8-i ülésen hallgatott meg tájékoztatót a javaslat lényeges elemeiről, illetve a Kormány álláspontjáról. Állásfoglalás elfogadására az Európai ügyek bizottsága 2015. április 27-i ülésén került sor. Az uniós döntéshozatal állásáról a Kormány 2015. július 20-án írásban tájékoztatta az Európai ügyek bizottságát. Az elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. május 21-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

  • Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról [COM (2015) 10, 2015/0009 (COD)]

A javaslatot az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 2015. április 8-i ülésén, a költségvetési bizottság 2014. április 13-i ülésén vitatta meg és alakította ki álláspontját. Az Európai ügyek bizottsága 2016. február 16-i, majd 2015. március 24-i ülésén hallgatott meg tájékoztatót a javaslat lényeges elemeiről, illetve a Kormány álláspontjáról. Állásfoglalás elfogadására az Európai ügyek bizottsága 2015. május 11-i ülésén került sor. Az uniós döntéshozatal állásáról a Kormány 2015. július 20-án írásban tájékoztatta az Európai ügyek bizottságát. Az elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. július 1-jén jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

  Az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke, Jyrki Katainen 2015. április 17-i budapesti látogatása során az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága, Gazdasági bizottság és Költségvetési bizottság tagjaival folytatott eszmecserét az európai beruházási tervről, valamint az Európai Stratégiai Beruházási Alapról.

  • Javaslat- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az utas‑nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében [COM (2011) 32, 2011/0023 (COD)]

Az egyeztetési eljárásban kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2015. április 22-i ülésén vitatta meg a javaslat lényeges elemeit, az uniós döntéshozatal állását és a Kormány álláspontját. A tanácskozást követően a bizottsága elfogadta véleményét.

A javaslat lényeges elemeit, a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Simonné dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár asszony (Belügyminisztérium) mutatta be az Európai ügyek bizottsága 2015. november 2-i ülésén. A napirendi pont megvitatásánál jelen voltak Szanyi Tibor és Szájer József EP-képviselők.

Az Európai ügyek bizottsága állásfoglalására 2015. december 8-án került sor zárt ülés keretében. A 2016. április 21-én elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. május 4-én jelent meg, az uniós döntéshozatal állásáról a Kormány írásban tájékoztatta az Európai ügyek bizottságát, így az egyeztetési eljárás lezárult.

  • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 341; 2015/0149 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága első alkalommal 2016. február 29-én vitatta meg a javaslat fő pontjait, a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Lenner Áron Márk belgazdaságért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) expozéját követően.

Az egyeztetési eljárásban kijelölt Fenntartható fejlődés bizottsága 2016. március 21-i ülésén alakította ki véleményét a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

Az Európai ügyek bizottsága állásfoglalására 2016. szeptember 12-én került sor zárt ülés keretében. A 2017. június 26-án elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. július 28-án jelent meg így az egyeztetési eljárás lezárult.