Dr. Wekler Ferenc

Dr. Wekler Ferenc

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
425

Választások

Választási körzet-tól-ig
Baranya megye 5. vk.1994.06.28.
Baranya megye 5. vk.1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
ÖnkormányzatiAlelnök1995.02.14.
ÖnkormányzatiElnök1990.05.03.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
némettárgyalási

Életrajz

Wekler Ferenc (SZDSZ)
   Baranya megyei 5. sz., Mohács központú választókerület

1955. október 23-án született Mecseknádasdon, Baranya
megyében német nemzetiségû szülõk egyetlen gyermekeként.
Édesapja, Wekler János (1932) nyolc általánost végzett
bányász. Édesanyja, Reisz Terézia (1936) az alsófokú
iskola elvégzése után takarítónõként dolgozott. Édesapját
családjával együtt 1946-1947-ben vagyonelkobzás mellett
kitelepítették. Elvált. Gyermekei: János (1982) és Mihály
(1987).
Az általános iskolát Mecseknádasdon, a középiskolát
Pécsett végezte, 1974-ben érettségizett a Széchenyi
István Szakközépiskolában. 1974-1976 között a hidasi
téeszben gépkocsivezetõ, majd a Pécsi Tüdõgondozó
Intézetben röntgenasszisztens, végül Pécsváradon
népmûvelõ. A sikeres egyetemi felvételi vizsga után,
1976-1977-ben elõfelvételisként sorkatonai szolgálatot
teljesített Hódmezõvásárhelyen. 1982-ben az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán középiskolai
történelemtanári és népmûvelõ oklevelet szerzett. 1989-
ben az ELTE BTK-n történelembõl egyetemi doktori címet
szerzett, disszertációjának a címe: A Heimatbuch mint
történeti forrás. 1982-1985 között a Janus Pannonius
Tudományegyetem filozófia tanszékének a tanársegéde.
Az 1985-ben megrendezett tanácsválasztásokon az MSZMP
jelöltjével szemben, a lakosság "spontán" jelöltjeként
Mecseknádasd tanácselnökévé választották. 1986-ban
kezdeményezésére alakult meg az a társadalmi bizottság,
amely a helyi akaratot érvényesítve megakadályozta a
Mecseknádasd melletti Ófaluban a Paksi Atomerõmû Vállalat
tervezett atomtemetõjének a megépítését; a sikeres
tiltakozó akcióval országosan ismert politikus lett.
1989-ben KISZ-díjat kapott. 1989-ben a Baranya megyei
Faluszövetség alapító elnöke. Ebbõl alakult a Szövetség a
Faluért, a Vidékért elnevezésû választási párt, amelynek
szintén tagja lett. Az 1990. évi országgyûlési
választásokon a választási párt és az Agrárszövetség
közös jelöltjeként Baranya megye 5. sz., Mohács központú
választókerületében indult, a második fordulóban tizenöt
százalékos fölénnyel nyerte el a mandátumot Bíró Ferenc
(MDF) pécsváradi orvos elõtt. Ekkor már a Szabad
Demokraták Szövetsége is támogatta, ezért az Országgyûlés
megalakulásakor az SZDSZ frakciójához csatlakozott. 1990
májusában a parlament önkormányzati, közigazgatási,
belbiztonsági és rendõrségi állandó bizottságának az
elnöke lett. 1990 nyarán részt vett a településeknek nagy
szabadságot biztosító önkormányzati törvény vitájában és
a többpárti elõterjesztés kimunkálásában. 1990.
novemberben belépett az SZDSZ-be; 1991. november végéig a
párt országos ügyvivõje volt. 1991. februárban az SZDSZ-
frakció vezetõségi tagjává, májustól a párt önkormányzati
szóvivõjévé, majd az SZDSZ Országos Tanácsa tagjává
választották. Bizottsági elnökként az 1991. évi
költségvetés tárgyalásakor olyan módosító indítványt
nyújtott be, amelynek következtében több mint ötmilliárd
forinttal megnõtt az önkormányzatok központi
költségvetési támogatása. Támogatta a helyi adózás
bevezetését, és több parlamenti felszólalásában
tiltakozott a központi újraelosztás egyre magasabb aránya
miatt. 1993-1994 fordulóján pártja képviselõje a
rendõrségi törvényjavaslat hétpárti egyeztetésén. 1990 és
1994 között tagja volt Mecseknádasd önkormányzati
képviselõ-testületének is.
Az 1992. novemberi küldöttgyûlésen egy év szünet után
újra ügyvivõvé és egyúttal pártigazgatóvá választották.
Petõ Iván elnökkel közösen kidolgozta a pártközpont új
mûködési és szervezeti rendjének a tervét. (A
pártigazgatói tisztet 1997. januárig töltötte be; ekkor
az eközben átlalkított hivatali struktúrának megfelelõen
a tisztséget megszüntették.) 1993 februárjától a szabad
demokraták önkormányzati mûhelyének a vezetõjeként a
választási szakmai program kidolgozását irányította. A
Fordulat, biztonság, felemelkedés címû választási program
önkormányzati fejezetrészének a szerzõje.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon korábbi
választókerületében indult, pártja országos (4.),
valamint Baranya megye területi (1.) listáján is
jelölték. A második fordulóban Puch László (MSZP) elõtt,
40,42 százalékkal szerzett ismét mandátumot. Az MSZP és
az SZDSZ közötti koalíciós tárgyalások során a szabad
demokraták önkormányzati delegációját vezette.
A koalíciós kormány létrejöttekor és a parlament
tisztségviselõinek megválasztásakor neve több esetben is
felmerült, végül még bizottsági tagságot sem vállalt.
1994 októberében, az SZDSZ küldöttgyûlésén ismét
ügyvivõvé választották. 1995 elejétõl a szabad demokraták
Baranya megyei egyeztetõ tanácsának az elnöke. 1995.
február 11-tõl újra átvette az önkormányzati ügyek
irányítását, s egyben az Országgyûlés önkormányzati és
rendészeti állandó bizottságának az alelnöke lett. Az
SZDSZ-frakció önkormányzati munkacsoportja vezetõjeként
1996. február 29-én a képviselõcsoport vezetõségi tagjává
választották, egyúttal frakcióvezetõ-helyettes. Az IPU
magyar csoportja magyar-kínai és magyar-német baráti
tagozatainak a munkájában vesz részt. Az 1996. novemberi
SZDSZ-külöddgyûlésen ismét megerõsítették ügyvivõi
tisztében.
Fogadóórája: péntekenként 13-15 óra között a mohácsi
polgármesteri hivatalban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 705. szoba.

Lezárva: 1997. január 31.


Eleje Honlap