Dr. Tölgyessy Péter

Dr. Tölgyessy Péter

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
6210

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Komárom-Esztergom megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
függetlentag1996.09.01.
SZDSZtag1994.06.28.1996.08.31.
SZDSZtag1991.01.19.1994.06.27.
SZDSZfrakcióvezetõ1990.05.02.1991.01.18.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
SzámvevõszékiTag1994.06.28.1996.03.04.
SzámvevõszékiTag1992.10.13.1994.06.27.
Ász fel.v.(al)Tag1991.01.01.1994.06.27.
ÜgyrendiTag1990.05.03.1994.06.27.
AlkotmányügyiTag1990.05.03.1992.02.18.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú

Életrajz

Tölgyessy Péter (független) - SZDSZ országos lista

1957. szeptember 15-én született Esztergomban (Komárom
megye). Az általános és a középiskolát szülõvárosában
végezte, 1975-ben érettségizett. A kötelezõ sorkatonai
szolgálat után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán folytatta tanulmányait. 1981-ben
szerzett jogi diplomát, azóta az MTA Állam- és
Jogtudományi Intézetének a tudományos munkatársa.
Kutatóként érdek-képviseleti és közjogi témákban jelentek
meg írásai. 1986-1987 fordulóján közremûködött a Fordulat
és reform címû tanulmánykötet megírásában. 1988-ban
Gazdasági érdekképviseletek Magyarországon címû könyvében
foglalta össze kutatási eredményeit. Neve szélesebb
körben 1988 nyarától, az egyesülési és gyülekezési
törvénytervezetek, illetve a választójogi törvénytervezet
vitájában vált ismertté.
1988-1989 fordulóján elkészítette a szabad demokraták A
rendszerváltás programja címû dokumentumának
alkotmányjogi fejezetét, és szerzõtársa volt a politikai
átmenetrõl szóló fejezeteknek. 1989 tavaszán lépett be a
Szabad Demokraták Szövetségébe. Kezdettõl fogva egyik
meghatározó résztvevõje volt az Ellenzéki Kerekasztalnak,
majd a háromoldalú politikai egyeztetõ tárgyalásoknak. Az
EKA részérõl Sólyom Lászlóval együtt õ tárgyalt az MSZMP
delegációjával a megbeszélések megkezdésérõl. Az
alkotmányozással és a választójogi törvénnyel foglalkozó
albizottságokban az EKA-delegáció vezetõje volt.
Kezdeményezte és elfogadtatta azt a jelenleg is érvényes
vegyes - egyéni és listás -, nem arányos választási
rendszert, mely ezzel és a jelöltállítás szigorú
feltételeivel megakadályozta számtalan kis párt
parlamentbe kerülését, s így az ország
kormányozhatatlanságát. Ellenzéki oldalról õ készítette
el több sarkalatos törvény szövegtervezetét. A
tárgyalásokon elért eredmények ellenére 1989. szeptember
18-án pártja nevében nem írta alá a tárgyalások alapján
készült megállapodást; népszavazást kezdeményezett a
kimaradt, illetve tisztázatlanul hagyott kérdésekrõl.
Jelentõs a szerepe abban, hogy Magyarországon nem elnöki,
hanem parlamentáris rendszer jött létre.
Az SZDSZ 1989. õszi küldöttgyûlésén - a legtöbb
szavazattal - ügyvivõvé és az országos tanács tagjává
választották. Az 1990. évi országgyûlési választásokon
lakóhelyén, Budapest 12. sz. (IX. ker.)
választókerületében a második fordulóban második lett,
mandátumát pártja Komárom-Esztergom megyei területi
listáján szerezte. 1990. április végén az MDF és az SZDSZ
között létrejött - a köztársasági elnök személyére és a
kétharmados törvények körének szûkítésére vonatkozó -, az
ország kormányhozhatóságát elõmozdító megállapodás egyik
létrehozója, majd pártja részérõl Kis Jánossal és Petõ
lvánnal együtt a dokumentum aláírója.
Az 1990. május 2-án megalakult Országgyûlésben az SZDSZ
frakcióvezetõje lett. Május 3-tól az alkotmányügyi,
törvény-elõkészítõ és igazságügyi állandó bizottság,
illetõleg az ügyrendi különbizottság tagja. 1990.
december 29-tõl az Állami Számvevõszék szervezetét és
mûködését felülvizsgáló ad hoc bizottságban is dolgozott.
Az alkotmányügyi bizottságban viselt tagságáról 1992.
február 18-án, megnövekedett elfoglaltságára való
tekintettel lemondott. 1990. október 15-én pártja néhány
vezetõje lemondásra szólította fel frakcióvezetõi
tisztségérõl. 1990. december 2-án, a szombathelyi
küldöttgyûlésen a legtöbb ajánlással jelölték ügyvivõnek,
azonban csak az országos tanácsban vállalt tagságot.
1991. január 19-én, a Pakson tartott frakcióvezetõ-
választáson alig maradt alul az addigi megbízott
frakcióvezetõvel, Petõ Ivánnal szemben, frakcióvezetõségi
tagságot azonban nem vállalt. Kis János pártelnök
lemondása után, 1991. november 23-án az SZDSZ
küldöttgyûlésén pártja elnökévé választották. E tisztét
egy éven át töltötte be. Az 1992. õszi tisztújításon
ügyvivõ lett; 1994-tõl nem tölt be párttisztséget. Az
1994. évi országgyûlési választásokon újra Budapest 12.
sz. választókerületében indult, s szerepelt az SZDSZ
országos listáján (3.) is. Mint egyéni jelölt a
választások második fordulójában 30,21 százalékkal a
harmadik helyen végzett, mandátumát az országos listáról
szerezte. 1996. március 4-ig az Országgyûlés
számvevõszéki állandó bizottságában dolgozott.
1996. augusztus 30-án bejelentette kilépését az SZDSZ-
bõl; 1996. szeptember 1-jétõl függetlenként folytatja
képviselõi munkáját.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 729. szoba.

Lezárva: 1996. szeptember 1.


Eleje Honlap