Dr. Surján László

Dr. Surján László

Email: Surjan.Laszlo@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
522

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.
Budapest területi lista1990.09.11.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FIDESZtag1997.09.07.
függetlentag1997.07.22.1997.09.06.
KDNPtag1994.06.28.1997.07.21.
KDNPtag1990.09.11.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Foglalkoztat.Elnök1997.11.04.
E.Önk.E.Pénzt.Tag1995.12.22.1997.07.21.
Foglalkoztat.Elnök1994.06.28.1997.07.21.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorSemmelweis Orvostudományi Egyetem
kandidátusSemmelweis Orvostudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási

Életrajz

Surján László (KDNP) - Budapesti területi lista

1941. szeptember 7-én született Kolozsvárott. Õsei
Erdély, Horvátország és Ausztria területén éltek. Apai
nagyszülei Baranya és Tolna vármegyébõl származtak.
Édesapja, Surján László (1914) Fiuméban született, orvos,
egyetemi tanár, öt éven át a Fül-orr-gégészeti
Világszövetség elnöke, a magyarországi cserkészmozgalom
egyik vezetõje volt. Anyai nagyapja német volt, elemista
korában került Magyarországra, egy csallóközi lányt vett
feleségül. Édesanyja, Göttinger Margit (1915) szintén
orvos. Szülei 1944-ben a fronttal együtt a Felvidéken
keresztül elhagyták Kolozsvárt. Léván édesapja nem ült
föl a Németországba haladó katonavonatra, inkább
megszökött. A háborút követõen, rövid gödöllõi, majd
pécsi tartózkodás után a fõvárosban telepedtek le.
Testvérei: Péter (1955) fizikus, György (1958) orvos.
1966-ban nõsült, felesége Stverteczky Zsófia orvos. Három
gyermekük született: László (1967) villamosmérnök, Zsófia
(1970) tanár, Orsolya (1975) egyetemi hallgató.
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1959-
ben érettségizett a Piarista Gimnáziumban. 1960-1963
között a Római Katolikus Hittudományi Akadémia hallgatója
volt. 1969-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen
szerzett általános orvosi oklevelet. 1969- 1970-ben a
közben Semmelweis Ignácról elnevezett intézmény
Szövettani és Fejlõdéstani Intézetének a tanársegéde.
1971-1990 között az Orvostovábbképzõ Intézet Kórbonctani
és Kórszövettani Intézetében dolgozott; 1972-ig
asszisztens, 1972-tõl 1981-ig tudományos munkatárs,
1981-1986 között tudományos fõmunkatárs, majd 1990-ig
egyetemi docens beosztásban. 1973-ban patológus-
szakvizsgát tett.
Kutatási területe az immunológia és az
elektromikroszkópia. 1981-ben e témakörben védte meg
kandidátusi értekezését. 1970-tõl a Magyar Patológus
Társaság, 1973 óta a Magyar Elektromikroszkópos Társaság,
1974-tõl a Magyar Anatómiai Társaság, 1980-tól a
Collegium Oto-rhino-laryngologicum Amiciciae Sacrum,
1982-tõl az European Society for Pathology tagja. 1992.
szeptembertõl egy évig az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Bizottságának az elnöke.
1990. május 24-tõl a Magyar Köztársaság népjóléti
minisztere, tisztét a Horn-kormány megalakulásáig
töltötte be. Miniszterként megszervezte a tisztiorvosi
szolgálatot, a társadalombiztosítási reform részeként
bevezette a tb-kártyát, amellyel megteremtette az
egészségügyben a teljesítményen alapuló finanszírozást. A
szociálpolitika terén megvalósította a nyugdíjak
indexálását, bevezette a gyermeknevelési támogatást, és a
tartósan munkanélküliek részére a jövedelempótló
támogatást.
1987-ben részt vett a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének a megalakításában, 1990-ig a szervezet
elnökhelyettese. 1988-1989 folyamán a Márton Áron
Társaság tagjaként kezdett aktíván politizálni. 1989.
novemberben belépett a Kereszténydemokrata Néppártba. Az
1990. évi országgyûlési választásokon Budapest 18. sz.
(XII. ker.) választókerületében az elsõ fordulóban
harmadik; a második fordulóból az MDF jelöltje javára
visszalépett. A budapesti  területi listán negyedik, az
országos listán tizenötödik volt, nem szerzett
mandátumot. 1990. május 28-án megválasztották a
Kereszténydemokrata Néppárt elnökének, 1995. januárig
vezette a pártot. Azóta a KDNP külpolitikáért felelõs
alelnöke. 1990. szeptember 11-tõl országgyûlési
képviselõ, miután a mandátumáról nagyköveti kinevezése
miatt leköszönt Keresztes Sándor fõvárosi listán
megüresedett helyére pártja õt delegálta. 1993. januártól
az Európai Kereszténydemokrata Unió (EUCD) alelnöke. Az
1994. évi országgyûlési választásokon a KDNP budapesti
listavezetõjeként jutott mandátumhoz, az országos listát
is õ vezette. Az Országgyûlés foglalkoztatási és
munkaügyi állandó bizottságának az elnöke, és részt vesz
az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló
ideiglenes bizottság munkájában is. A KDNP-frakcióban a
külügyi és biztonságpolitikai munkacsoport vezetõje, e
minõségében egyúttal frakcióvezetõ-helyettes, és részt
vesz a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és
emberi jogi munkacsoport tevékenységében is. A Közép-
európai Kezdeményezés Parlamenti Konferenciája munkájában
teljes jogú tagsággal részt vevõ magyar delegáció tagja.
Az IPU magyar csoportja magyar-baltikumi és
magyar-szlovák baráti tagozatának a tagja, a magyar-finn
tagozat elnöke, a magyar-norvég tagozat alelnöke.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 548. szoba.

Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap