Dr. Salamon László

Dr. Salamon László

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
561

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FIDESZtag1996.12.10.
függetlentag1996.03.11.1996.12.09.
MDFtag1994.06.28.1996.03.10.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Alkotmányelõk.Tag1997.01.01.
Alkotmányelõk.Tag1995.06.13.1996.04.22.
HázbizottságTag1994.06.28.1996.03.11.
AlkotmányügyiElnök1990.05.03.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

  
  Salamon László (Fidesz-MPP) - MDF országos lista
  
  1947. december 25-én született Budapesten, katolikus
polgári értelmiségi családban, szülei egyedüli
gyermekeként. Édesapja, Salamon László (1901-1985)
vegyész. 1949-ben történt elbocsátásáig
textilszakértõként a fõváros szolgálatában állt, majd a
Fõvárosi Csatornázási Mûveknél, késõbb - 1965-ben történt
nyugdíjazásáig - a Mélyéptervnél dolgozott. Édesanyja,
Horgos Erzsébet (1920-1985) paraszti gyökerû
vállalkozócsalád leszármazottja. 1961-ig a családi
háztartást vezette, majd a Budapesti Hõerõmû Vállalat
adminisztrátora volt. 1978-ban kötött házasságot,
felesége Somogyi Zsuzsanna kozmetikus. Leányuk, Dorottya
1986-ban született.
  Gyermek- és ifjúkora színtere Kõbánya volt, itt teltek
az általános iskola évei, s itt járt középiskolába, az I.
László Gimnáziumba, ahol 1966-ban érettségizett. Ezt
követõen 1966-1967-ben mint elõfelvételt nyert
egyetemista sorkatonai szolgálatot teljesített Kalocsán.
1967-tõl az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán tanult. 1969-1972-ben a kar
államigazgatási jogi tanszékén demonstrátor volt. 1972-
ben szerezte meg jogi diplomáját. Alap- és középfokú
iskolás évei alatt kilenc éven át zenei képzésben is
részesült. A zenével való kapcsolata - tagja az ELTE
Bartók Béla Egyetemi Énekkarának - a késõbbiekben is
töretlen maradt.
  Egyetemi tanulmányait követõen 1972-tõl a Budapesti
24. sz. Ügyvédi Munkaközösségben ügyvédjelölt, majd az
ügyvédi szakvizsga után, 1974-tõl ugyanitt ügyvéd. 1980
és 1990 között a munkaközösség helyettes vezetõje volt.
1990 õszétõl ügyvédi mûködését szünetelteti.
  A rendszerváltás idõszakában kapcsolódott be a
közéletbe, a nemzeti, demokratikus, tradicionális és
keresztény értékek iránti elkötelezettség jegyében. Az
ellenzéki megmozdulásoknak, rendezvényeknek 1988-ban vált
aktív résztvevõjévé. 1989 márciusától a Magyar Demokrata
Fórum tagja. 1989 májusában a Budapest III. kerületi
szervezet vezetõségi tagjává választották, mely
megbízatása 1990 novemberéig tartott. 1989 nyarán az MDF-
delegáció szakértõjeként részt vett a háromoldalú
politikai egyeztetõ tárgyalásokon. 1989 végétõl 1990.
decemberig az MDF Országos Elnöksége melletti jogi
szakértõk egyike. Az MDF kereszténydemokrata körének
alapító tagja. 1993-1994-ben az MDF Országos
Választmányának, valamint 1994. február és október között
az MDF Országos Elnökségének (1994. június-október között
az elnökségen belüli ideiglenes ügyvezetõ elnökségnek) a
tagja. Az 1995-ben újraválasztott MDF Országos
Választmány tagja.
  Az 1990. évi országgyûlési választásokon az MDF
országos listájáról országgyûlési képviselõvé
választották. Az 1990-1994-es ciklusban az Országgyûlés
alkotmányügyi, törvény-elõkészítõ és igazságügyi állandó
bizottságának az elnöke, az MDF parlamenti
képviselõcsoportja elnökségének a tagja. Egyike volt a
parlamenti ciklus legaktívabb képviselõinek. Jelentõs
szerepet játszott több lényeges állásfoglalás, valamint
számos törvény (többek között az 1990. évi
alkotmánymódosítások, a volt egyházi ingatlanok
tulajdonjogának rendezésérõl szóló törvény, a Budapesten
élõ képviselõ számára különösen fontos lakástörvény és a
fõvárosi törvény) megalkotásában. Aktív részvételt
vállalt a médiatörvény elfogadását szolgáló hosszas
törvényalkotói munkában is, mely végül a politikai
csatározások következtében kudarcba fulladt.
  Az 1994. évi országgyûlési választásokon Pest megye 3.
sz., Dunakeszi központú választókerületében a második
fordulóban 22,50 százalékos eredménnyel a harmadik helyen
végzett, az MDF országos listájáról (10.) szerzett ismét
mandátumot. 1994. június 28. és 1996. március 11. között
az Országgyûlés alelnöke. 1996. március 11-ig az
Országgyûlés alkotmány-elõkészítõ állandó bizottságának a
tagjaként részt vett a demokratikus jogállami
berendezkedésünket kialakító alkotmányfejlõdés
eredményeit integráló új alkotmány kidolgozásában. Az
alkotmány-elõkészítõ bizottságon belül részt vett a
bizottság ügyrendjét elõkészítõ albizottság munkájában
is. A két országgyûlési ciklusban két önálló
törvényjavaslatát is (a választójogi törvény
módosításáról, illetve a lakástörvény módosításáról)
elfogadta az Országgyûlés. 1996. március 11-tõl 1996.
december 10-ig független képviselõ volt, azóta a Fidesz-
MPP-frakció tagjaként folytatja képviselõi munkáját.
1997. január 1-jétõl újra bekecsolódott az alkotmány-
elõkészítõ állandó bizottság munkájába.
  1994-tõl a Magyar Jacques Maritain Egyesület, 1995-tõl
a Szent László Társulat elnöke. Tagja még a békásmegyeri
Boldog Özséb plébánia egyházközségi képviselõ-
testületének (1987), a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének (1989), alapító tagja a Nemzeti
Alapítványnak (1990) és a Népfõiskolai Kamarának (1991),
tagja továbbá a Budapest Társaságnak (1992), a római
székhelyû Ius Primi Viri Emberi Jogi Oktatás Évtizede
Állandó Bizottságnak (1994), az Antall József
Emlékbizottság és Baráti Társaság elnökségének (1996).
Tiszteletbeli tagja a Szabadmûvelõdési Szövetségnek
(1991). A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karának státuson kívüli oktatója (1995).
  Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 441. szoba.
  
  Lezárva: 1997. január 1.


Eleje Honlap