Dr. Schamschula György

Dr. Schamschula György

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
6410

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Budapest 7. vk.1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
függetlentag1996.10.22.
FKGPtag1996.09.09.1996.10.21.
függetlentag1996.02.02.1996.09.08.
MDFtag1994.06.28.1996.02.01.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KöltségvetésiTag1996.09.10.1996.10.21.
GazdaságiTag1994.06.28.1996.02.01.
SzámvevõszékiAlelnök1994.06.28.1996.02.01.
KöltségvetésiTag1990.05.03.1990.09.10.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
egyetemi doktorJózsef Attila Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
némettárgyalási

Életrajz

   
   Schamschula György (Független) - MDF országos lista
   
   1944. augusztus 20-án született a Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegyei Fóton, ahová a fõváros szülészeti
klinikáit a bombázások miatt kitelepítették. Apai ági
felmenõi monarchiabeli, katolikus családból való
katonatisztek voltak, akik házasság révén kerültek
Magyarországra. Édesapja, Schamschula György (1909-1973)
mérnökként dolgozott. Édesanyja, Kornis Lívia (1914-1984)
egy polgárosult régi magyar katolikus köznemesi
famíliából származott; a család rokona volt Lázár Vilmos
aradi vértanú. Egy testvére született, Mihály (1935), aki
1956-ban elhagyta az országot, jelenleg Dél-Amerikában
él, üzletember. 1971-ben feleségül vette Barabás Gizella
üzemgazdászt. Gyermekeik Virág (1973) és György (1975).
   Az általános iskolát Budapesten végezte. 1962-ben
érettségizett a pannonhalmi Szent Benedek-rendi
Gimnáziumban. Felsõoktatási intézménybe nem vették föl,
mert osztálytársaival megemlékezett 1956-ról. Az 1963.
évi amnesztiának köszönhetõen iratkozhatott be a Marx
Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemre. A felvételi elõtt
belépett a KISZ-be, de onnan a Szabad Európa Rádió
nyilvános hallgatása miatt hamarosan kizárták.
Tanulmányai során egy évet Ausztriában töltött
közgazdászgyakornokként. Visszatérte után, 1968-ban
szerezte meg diplomáját. 1975-ben a József Attila
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, levelezõ
tagozaton jogász végzettséget is szerzett. Elsõ
munkahelye az Országos Kõolaj- és Gázipari Tröszt, 1974-
ig dolgozott itt mint csoportvezetõ. Ezt követõen elõbb a
Fõvárosi Vízmûveknél, majd a Fõvárosi Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalatnál helyezkedett el,
ahol 1983-ban gazdasági igazgatóhelyettesnek nevezték ki.
1987-tõl 1990-ig a tüzeléstechnikai vegyszerek
elõállításával és forgalmazásával foglalkozó Transfix
Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetõ igazgatója. Az Országos
Magyar Vadászati Védegylet tagja. 1989. december 15-tõl
1991-ig a Fórum Kereskedelmi, Szolgáltató és Kiadói Rt.
igazgatósági, 1990. július 27-tõl 1991. április 6-ig a
Hunturist Vadgazdálkodási Rt. felügyelõbizottsági tagja.
   Elsõ ellenzéki politikai kapcsolata a mai SZDSZ egyes
tagjaival - Kõszeg Ferenc, Kis János - alakult ki, a
szamizdat Beszélõt anyagilag támogatta; ennek ellenére
1988-ban a Magyar Demokrata Fórumba lépett be. 1988 õszén
a Budapest V. kerületi szervezet elnökségébe
választották, majd az MDF I. országos gyûlésén az
országos választmányba delegálták. 1990. január 26-án
Antall József, az MDF elnöke gazdasági tanácsadójának
nevezte ki. Az 1990. évi országgyûlési választások
második fordulójában Budapest 7. sz. (V-XIII. ker.)
választókerületében képviselõvé választották. 1990. május
3-tól szeptember 10-ig a költségvetési, adó- és pénzügyi
állandó bizottságban dolgozott. 1990. május 15-tõl tagja
volt a november 22-ig mûködött, a nyomtatott és
elektronikus sajtó privatizációs eljárásait vizsgáló
ideiglenes bizottságnak. Decemberben, az Antall-kormány
elsõ átalakításakor a miniszterelnök a Munkaügyi
Minisztérium politikai államtitkárának jelölte, 1991.
január 17-i hatállyal nevezték ki. 1993. február 23-tól a
Horn-kormány megalakulásáig közlekedési, hírközlési és
vízügyi miniszter. Mûködése alatt felgyorsult az
autópálya-építések üteme; a rádiótelefon-koncessziók és a
Matáv részleges privatizációja révén egymilliárd
dollárnyi tõke érkezett az országba. 1994 tavaszán
Magyarország 2000-ig címmel kiadott könyvében felvázolta
az ország általa elképzelt infrastrukturális fejlesztési
programját. 1994. februárban, az MDF VII. országos
gyûlésén beválasztották a párt országos elnökségébe.
   Az 1994. évi országgyûlési választásokon újra Budapest
7. sz. választókerületében indult, az elsõ fordulóban
Vitányi Iván (MSZP) és Tardos Márton (SZDSZ) mögött a
harmadik, a második fordulóban Vitányi Iván mögött alig
több mint ötszáz szavazattal lemaradva második lett. A
Nógrád megyei területi listát vezette, az MDF országos
listájának kilencedik helyérõl került be ismét a
törvényhozásba. A gazdasági állandó bizottság tagja és a
számvevõszéki állandó bizottság alelnöke. Pártja
választási veresége után javasolta, hogy az elnökség
kollektívan mondjon le, tárja fel a vereség okait, és
vonja le az elmúlt négy év politizálásának a tanulságait,
de javaslatait az MDF vezetõsége nem támogatta. A
parlamenti kormánytöbbséggel szemben egy összefogott,
markáns ellenzéki politikai tömb kialakításának a híve.
Mivel ez a Polgári Szövetségben nem valósult meg, ezért a
szociálliberális kormányzattal szemben szükségesnek
ítélte a kisgazdapártra építve a nemzeti, konzervatív
erõk összefogásán dolgozó Nemzeti Szövetség létrehozását.
1995-ben a Nemzeti Szövetség elnökségi tagjává
választották. 1996. január 18-án kilépett az MDF-bõl;
miután a frakció nem tartott igényt további munkájára,
1996. február 1-jén független képviselõ lett, ezzel
országgyûlési bizottsági tagságai is megszûntek. 1996.
szeptember 9-én csatlakozott az FKGP frakciójához;
frakcióvezetõ-helyettes lett, és delegálták a
költségvetési és pénzügyi állandó bizottságba. 1996.
október 21-én a frakció, mivel az Atall-kormány
közlekedési miniszterként 1993-ban sikerdíjat fizetett ki
a GSM-tendert lebonyolító Technoimpex Rt.-nek, kizárta
tagjai közül; azóta ismét független képviselõ.
(Bizottsági tagsága újra megszûnt.)
   Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 436. szoba.
   
   Lezárva: 1996. október 21.


Eleje Honlap