Dr. Szabó Iván

Dr. Szabó Iván

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
614

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.
Budapest 12. vk.1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
Néppárt-MDNPfrakcióvezetõ1996.03.11.
MDFfrakcióvezetõ1994.06.28.1996.03.10.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
BBank vizsgálóTag1995.06.17.
HázbizottságTag1994.06.28.
GazdaságiElnök1990.06.13.1991.12.11.
GazdaságiTag1990.05.03.1990.06.13.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
egyetemi diplomaBudapesti Mûszaki Egyetem
tudomány doktoraBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú
németközépfokú

Életrajz


Szabó Iván (MDNP) - MDF budapesti területi lista

1934. január 8-án született Budapesten. Édesapja, Szabó
Ferenc (1898-1972) könyvelõ, demokratikus beállítottsága
miatt 1944-ben a nyilasok, 1948-ban a kommunisták
függesztették fel állásából. 1956-ban forradalmi
bizottsági tag, ezért egy év múlva kényszernyugdíjazták.
Édesanyja, Sallai Mária (1898-1970) tizenöt éves korától
dolgozott, felnõttként tanulta meg a könyvelõszakmát.
Bátyja gyermekkorában meghalt. 1957-ben nõsült, felesége
Zemenszky Ildikó mérnök. Gyermekeik: Ildikó (1958)
építész és mûvészeti menedzser, Perpétua (1963) magyar
nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanárnõ.
Az elemi és a középiskolát Budapesten végezte, 1952-ben
érettségizett a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban (1948-ig
Érseki Katolikus Fõgimnázium). 1957-ben a budapesti
Építõpari és Közlekedési Mûszaki Egyetem híd- és
szerkezetépítõ szakán szerzett mérnöki oklevelet. Elõször
az Uvatervnél, majd 1959-1985 között három nagy
építõipari kivitelezõ vállalatnál - 1969-ig az Építõipari
Gépesítõ Vállalatnál, 1978-ig a Mélyépítõ Vállalatnál,
ezt követõen a Vízépítõ-ipari Trösztnél - dolgozott
tervezõ, mûszaki osztályvezetõ, fõmérnök és tanácsadó
beosztásokban. 1985. januártól képviselõvé választásáig a
Mérnök és Építõgépész Kisszövetkezet elnöke. Idõközben,
1961-1968 között levelezõ tagozaton elvégezte a Marx
Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem Ipar Karán az
ipargazdaság szakot, és 1969-ben Az építõgép-szükségletet
meghatározó tényezõk címû disszertációjával közgazdaság-
tudományi egyetemi doktorátust szerzett. 1969-1984 között
meghívott elõadó a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Mûszaki
kutatási területe az acélhajbeton elmélete és gyakorlati
alkalmazása. Publikációi száma mintegy nyolcvan, fõbb
írásai a Magyar Építõipar, a Jármûvek, Mezõgazdasági
Gépek és a Mélyépítés-tudományi Szemle hasábjain jelentek
meg. Több építõpari kézikönyv, egyetemi jegyzet és
tanfolyami tananyag szerzõje. 1963-tól a Gépipari
Tudományos Egyesület, 1969-tõl az Építõipari Tudományos
Egyesület tagja. 1991. december 17-én ipari és
kereskedelmi miniszterré, 1993. február 24-én
pénzügyminiszterré nevezték ki; hivatalát a Horn-kormány
megalakulásáig látta el.
1956. október 22-én a mûegyetemi nagygyûlésen részt vett
a MEFESZ megalakításában, majd 25-tõl a Forradalmi
Diákbizottság tagja. E minõségében több feladatot kapott,
többek között Szántó Zoltánnal tárgyalt a pártközpontban,
majd Koczkás Sándor bölcsészkari oktató vezetésével
igyekezett átállítani a szakszervezeteket a forradalom
oldalára. November 4-tõl a SZOT központjában mûködõ
MEFESZ-vezetõségben dolgozott, szoros kapcsolatban a
Nagybudapesti Munkástanáccsal. E tevékenységének az 1957.
január 31-én történt letartóztatása vetett véget. Március
30-ig vizsgálati fogságban tartották, de nem ítélték el,
így befejezhette egyetemi tanulmányait. 1963-1965 között
a fõvárosi VIII. kerületi tanács tagja volt, de tisztérõl
politikai okokból lemondott. 1963-1984 között a VIII.
kerületi Jó Pásztor római katolikus egyházközség világi
elnöke.
1988. októberben belépett a Magyar Demokrata Fórumba.
1989. január 14-én fõ szervezõje a mûszakiak és
közgazdászok országos fórumának. Ettõl kezdve az MDF-en
belül gazdaságpolitikai kérdésekkel, a gazdasági program
kidolgozásával foglalkozott. Az országos elnökség
megbízásából az MDF képviselõje a világkiállítást
elõkészítõ kormánybizottságban. Az 1990. évi
országgyûlési választások második fordulójában Budapest
12. sz. (IX. ker.) választókerületében szerzett
mandátumot. 1990. május 3-tól tagja, 22-tõl ipari
miniszteri kinevezéséig elnöke az Országgyûlés gazdasági
állandó bizottságának és tagja az MDF-frakció
elnökségének. 1990. február 28-tól 1991. december 17-ig a
Profit Invest Kereskedelemfejlesztési Rt.
igazgatótanácsának a tagja, megbízatásáról miniszteri
kinevezésekor lemondott. Antall József miniszterelnök
halálát követõen az MDF Országos Választmánya és
parlamenti csoportja Boross Péter és Für Lajos mellett
miniszterelnöknek jelölte, az elsõ fordulóból Boross
Péter mögött a második helyen továbbjutott, a második
fordulóban ismét  második lett.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon újra Budapest
12. sz. választókerületében indult;  a második fordulóban
31,33 százalékkal Kökény Mihály (MSZP) mögött a második
helyen végzett, megelõzve Tölgyessy Péter SZDSZ-es
jelöltet. A törvényhozásba az MDF budapesti területi
listájának második helyérõl került be, az országos listán
a hetedik helyen szerepelt. 1994. május-1996. március 4.
között az MDF ügyvezetõ elnöke. 1994. júliustól az MDF-
frakció vezetõje volt. Az MDF X. országos gyûlésén
elindult a párt elnökválasztásán. 1996. március 2-án
Lezsák Sándorral szemben alulmaradt, ezután több társával
együtt úgy ítélte meg, hogy az általuk fontosnak tartott
politikai értékek nem kaphatnak megfelelõ képviseletet az
MDF új vezetésében, ezért március 4-én kiléptek a
pártból. Magyar Demokrata Néppárt néven új pártot hoztak
létre, tagja az elnökségnek. E párt parlamenti
frakciójának vezetõjeként folytatja képviselõi munkáját.
Megszûnéséig tagja volt a Budapest Bank részére juttatott
állami támogatás körülményeinek tisztázására alakult
ideiglenes vizsgálóbizottságnak. Részt vesz az oktatási
bizottság keretében mûködõ tudományos és innovációs nyílt
albizottság tevékenységében is. 1996. november 30-án, az
MDNP I. országos gyûlésén a másik jelölttel, Pusztai
Erzsébettel szemben a párt elnökévé választották.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 553. szoba.

Lezárva: 1996. november 30.

Eleje Honlap