Dr. Orosz István

Dr. Orosz István

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
129

Választások

Választási körzet-tól-ig
Hajdú-Bihar megye 3. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
OktatásiAlelnök1996.02.20.
OktatásiElnök1994.08.30.1996.02.19.
OktatásiTag1994.07.15.1994.08.29.
Emberi jogiTag1994.06.28.1994.08.29.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaKossuth Lajos Tudományegyetem
egyetemi doktorKossuth Lajos Tudományegyetem
kandidátusMagyar Tudományos Akadémia

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú
oroszközépfokú

Életrajz

Orosz István (MSZP)
   Hajdú-Bihar megye 3. sz., Debrecen központú
választókerület

1935. július 16-án született Mádon (Zemplén vármegye).
Apai nagyszülei Mádon éltek, hét gyermeket neveltek fel.
Földmûveléssel és szõlõtermeléssel foglalkoztak,
körülbelül 6 kat. hold földjük volt. Nagyapja fiatalon
elhunyt, így édesapja, Orosz István (1896-1978), a
legidõsebb fiúgyermek gondoskodott a családról. 1913 és
1945 között a piarista rend mádi szõlõgazdaságában
dolgozott mint pincemunkás, ezt követõen 1950-ig önállóan
gazdálkodott. 1950-1956 között a Tarcali Állami Gazdaság
dolgozója lett 1956. évi nyugdíjazásáig. Anyai nagyszülei
is római katolikus vallásúak voltak. Szintén szülõföldjén
éltek, és ugyancsak földmûveléssel foglalkoztak. 5 kat.
hold földön gazdálkodtak, nyolc gyermeket neveltek fel.
Édesanyja, Szemán Erzsébet (1903-1985) háztartásbeli
volt. Testvérei, Margit (1925) és Erzsébet (1927) fizikai
dolgozók. 1958-ban kötött házasságot Debrecenben,
felesége, Arany Erzsébet magyar-történelem szakos
középiskolai tanár, 1989 óta nyugdíjas. Gyermekeik:
Erzsébet (1961) általános iskolai igazgatóhelyettes,
Ágnes (1961) általános iskolai tanár és Ildikó
(1963-1986).
Gyermekkorát Mádon töltötte, itt végezte el az elemi
iskolát. 1953-ban Miskolcon, a Mikszáth Kálmán
Gimnáziumban érettségizett. 1953-tól 1957-ig a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakos
hallgatója volt, 1957-ben szerzett középiskolai tanári
diplomát. 1957. augusztus-szeptemberben a karcagi Gábor
Áron Gimnáziumban tanított. 1957 októberétõl a Kossuth
Lajos Tudományegyetemen tanít, ahol végigjárta a
ranglétrát a gyakornokságtól az egyetemi tanárságig.
1958-ban egyetemi doktori, 1976-ban a történettudományok
kandidátusa fokozatot szerzett. 1980-1986 között a KLTE
Bölcsészettudományi Karának a dékánja, majd 1993-ig az
egyetem oktatási rektorhelyettese volt. 1986-ban nevezték
ki egyetemi tanárnak. 1991-1994 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán is oktatott.
1988-tól 1994-ig a KLTE Történeti Intézetének az
igazgatója. Két évtizede az MTA Történettudományi
Bizottságának az alelnöke, valamint Agrártörténeti és
Faluszociológiai Bizottságának a tagja. 1985-tõl a Magyar
Történelmi Társulat alelnöke, az Agrártörténeti Társaság
vezetõségi tagja, továbbá a Magyar Történészek
Világszövetsége és a Magyar Gazdaságtörténeti Bizottság
tagja. 1990-1992 között a magyar-lengyel történész vegyes
bizottság elnöke. Négy szakmai folyóirat (Rubicon,
Történelmi Szemle, Agrártörténeti Szemle, Alföldi
Tanulmányok) szerkesztõbizottsági tagja, illetve
szerkesztõje. 1994-tõl az MTA Jelenkortörténeti
Bizottságának a tagja. 1976-tól szerkesztette az
Egyetemes Történeti Tanulmányok címû kiadványt. 1989-tõl
társelnöke a Pro Renovanda Cultura Hungariae
Kollégiumokért Alapítvány kuratóriumának, ez évtõl tagja
az Országos Tudományos Kutatási Alap Társadalomtudományi
Albizottságának is. 1990-tõl egyik alapítója és elnöke a
határon túli magyar tanárok továbbképzését magára vállaló
Ady Akadémiának. 1992-tõl a Hajdúsági Jóléti Szolgálati
Alapítvány elnöke.
Fõ kutatási területe a középkori és újkori egyetemes és
magyar társadalomtörténet, ezen belül elsõsorban az
agrártörténet. 1960 óta rendszeresen publikál, cikkeinek
száma másfélszáz körül mozog, 1995-ben a Csokonai Kiadó
bibliográfiát adott ki munkásságáról. Publicisztikai
írásai a Népszabadságban, a Hajdú-Bihari Naplóban és a
Magyar Nemzetben jelennek meg. 1985-ben a Munka Érdemrend
ezüst fokozatával tüntették ki. 1990-ben SZOT Mûvészeti
Díjat, 1994-ben Pázmány Péter-díjat, 1995-ben Csokonai-
díjat kapott.
A gimnázium utolsó éveiben és az egyetemen DISZ-tag volt,
majd 1963-tól 1965-ig KISZ-tag lett. 1956 októberében
nemzetõr volt, és tagja lett az újjáalakult MEFESZ-nek.
1972 és 1989 között a Magyar Szocialista Munkáspárt
tagja. 1975-1980 között egyetemi szakszervezeti titkár,
1980-1988 között a Pedagógus Szakszervezet elnökségi
tagja volt, 1985-1988 között a Pedagógus Szakszervezet
Felsõoktatási Tanácsa elnöki funkcióját is betöltötte.
1989. október 28-án csatlakozott a Magyar Szocialista
Párt Debreceni Universitas-szervezetéhez. 1991-ben a párt
városi választmányának az elnökévé választották. 1990 és
1994 között tagja volt az MSZP Országos és Hajdú-Bihar
Megyei Választmányának. Politikusként a szocialista-
szociáldemokrata alapértékek mellett fontosnak tartja a
nemzeti és keresztény értékeket, rokonszenvez a
kereszténydemokráciával és a keresztényszociális
mozgalmakkal. Az 1990. évi országgyûlési választásokon
Hajdú-Bihar megye 2. sz., Debrecen központú
választókerületében indult, a második fordulóban harmadik
lett. Az 1990. évi önkormányzati választásokon a
debreceni MSZP-lista vezetõjeként bekerült a közgyûlésbe.
1990-tõl 1994-ig a jelképrendszer-bizottság elnöke, az
oktatási bizottság tagja. Az 1994. évi országgyûlési
választásokon Debrecenben, Hajdú-Bihar megye 3. sz.
választókerületében - Musto István (SZDSZ) képviselõ
elõtt - 46,08 százalékkal szerzett mandátumot. A párt
országos (72.) és Hajdú-Bihar megyei (2.) listáján is
jelölték. Megalakulásától 1994. augusztus 29-ig az
Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
állandó bizottságának volt a tagja. 1994. július 15-tõl
az oktatási, tudományos, ifjúsági és sport állandó
bizottság tagja, augusztus 30-tól elnöke, 1996. február
20-tól alelnöke, a bizottságon belül a felsõoktatási
albizottság tagja. Rövid ideig az MSZP-frakció emberi
jogi, kisebbségi és vallásügyi munkacsoportjának a
munkájában vett részt, majd 1994 szeptemberétõl az
oktatási, tudományos és sport munkacsoport vezetõje. Az
IPU magyar csoportja magyar-finnugor baráti tagozatának a
tagja.
Fogadóórája: minden hónap utolsó péntekén 16 és 18 óra
között Debrecenben, a TESZ-irodában.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 356., 537. szoba.

   Lezárva: 1996. május 6.

Eleje Honlap