Iványi Tamás

Iványi Tamás

Email: Ivanyi.Tamas@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
452

Választások

Választási körzet-tól-ig
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1990.04.01.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
OktatásiTag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
fõiskolai diplomaLiszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

Iványi Tamás (SZDSZ)
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi lista

1959. október 19-én született Nyíregyházán (Szabolcs-
Szatmár megye). Édesapja, Iványi Tibor (1928) metodista
lelkész; 1974-ben az Állami Egyházi Hivatallal való
konfliktusa miatt állásából elbocsátották, felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték, lelkészi tevékenységét
gyakorlatilag illegalitásban végezte. 1981-tõl a Magyar
Evangéliumi Testvérközösség elnöke. Édesanyja, Sinka
Magdolna (1928) tanítónõ, majd háztartásbeli. Tizenegy
gyermeket neveltek, testvérei közül Péter (1950)
galériaigazgató, Gábor (1951) lelkész, 1990-1994 között
az SZDSZ országgyûlési képviselõje, Ágnes (1953)
lelkigondozó, András (1955) egy szociális intézmény
igazgatója, Zoltán (1956) mûvészeti szervezõ, Tibor
(1958) orvos, Zsuzsa (1961) fõiskolai tanársegéd, Miklós
(1963) mûvészeti szervezõ, Magdolna (1964) tanár, Anna
(1967) mûvészeti szervezõ. 1985-ben kötött házasságot
Vásárosnaményban, felesége, Sipos Márta hétgyermekes
református család leánya, zeneiskolai tanár. Gyermekeik:
Márta (1986), Lídia (1987), Sára (1989) tanulók és Rebeka
(1991).
Általános és középiskolai tanulmányait Nyíregyházán
végezte, 1978-ban érettségizett a Vasvári Pál
Gimnáziumban. Tanárnak készült, de vallásos világnézete
miatt az iskola nem javasolta a pedagóguspályára. 1978-
tól 1980-ig a nyíregyházi 110. sz. Ipari Szakmunkásképzõ
Intézetben elvégezte az autószerelõ szakot. 1980-tól
1981-ig a debreceni Kodály Zoltán Zenemûvészeti
Szakközépiskolába járt, majd 1981-ben felvételt nyert a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Tanárképzõ Intézet
Debreceni Tagozatára; általános iskolai ének-zene és
zeneiskolai szolfézs-zeneelmélet szakon szerzett
diplomát. 1985 és 1989 között posztgraduális képzés
keretében elvégezte az Országos Közmûvelõdési Központ
Felsõfokú Karvezetõképzõjét. Kötelezõ sorkatonai
szolgálatát 1986-1987-ben Nyíregyházán töltötte le. 1984-
tõl a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanára,
és a Liszt Ferenc Vegyeskar kórusvezetõje. 1991 és 1994
között a Fehérgyarmati Vegyeskart is vezette. Több hazai
és külföldi koncerten vezényelt, 1993-ban a budapesti
kórusversenyen a vásárosnaményi Liszt Ferenc Vegyeskarral
nemzetközi fesztiválkórus minõsítést kapott. A Metodista
Hitvallású Magyar Evangéliumi Testvérközösség tagja.
Az 1970-es évek végén Gábor bátyja révén kapcsolatba
került a demokratikus ellenzékkel. Az 1990. évi
országgyûlési választásokon pártonkívüliként, az SZDSZ
támogatásával indult Szabolcs-Szatmár megye 8. sz.,
Vásárosnamény központú választókerületében; a második
fordulóban nyolcvan szavazatnyi különbséggel a második
helyen végzett. 1990. április 8-án belépett a Szabad
Demokraták Szövetségébe, 1990-tõl 1994-ig a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei egyeztetõ tanács tagja, 1994-tõl
elnöke. 1992 és 1994 között az Országos Tanács tagja.
1990-ben az önkormányzati választásokon Vásárosnamény
polgármester-jelöltje, a harmadik helyen végzett. Az
1994. évi országgyûlési választásokon újra Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 8. sz. választókerületében indult, a
második fordulóban 29,94 százalékkal második, az SZDSZ
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi listájának elsõ
helyérõl szerezte képviselõi mandátumát. A
törvényhozásban az oktatási, tudományos, ifjúsági és
sport állandó bizottságban, ezen belül az ifjúsági
albizottságban is dolgozik.
Fogadóórája: csütörtökönként 9-16 óra között
(Vásárosnamény, Szabadság tér 10.).
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 704. szoba.

   Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap