Hajdú Zoltán

Hajdú Zoltán

Email: Hajdu.Zoltan@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
463

Választások

Választási körzet-tól-ig
Fejér megye területi lista1994.06.28.
Fejér megye 6. vk.1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Társ.szerv.Tag1994.12.27.
Emberi jogiTag1994.06.28.
Emberi jogiTag1990.05.03.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaHittudományi akadémiák - fõiskolák

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú

Életrajz

Hajdú Zoltán (SZDSZ) - Fejér megyei területi lista

1943. április 30-án született Budapesten. Édesapja, Hajdú
Zoltán (1918-1982) tisztviselõcsaládból származott,
polgári és felsõkereskedelmi iskolai végzettséggel a
Hangya Szövetkezetnél volt textilkereskedõ, majd a
szövetkezet államosítása után Röltex-eladó, késõbb
mûvészeti együtteseknél raktáros. Ifjúságától aktívan
részt vett a református egyházi életben, a Keresztyén
Ifjúsági Egyesület (KIE) tagja, élete végéig presbiter.
Anyai nagyszülei hajdúnánási földmûvesek voltak.
Édesanyja, Tóth Zsófia (1916-1972) korán árvaságra jutva
budapesti rokonaihoz került. Miután férjhez ment, a
háztartást vezette, hét gyermekét nevelte. Testvérei
közül Zsolt (1944) karbantartó, Csaba (1949) fogorvos,
Krisztina (1950) számítógép-programozó, Erzsébet (1952)
és Ildikó (1954) énekmûvészek, Attila (1956) karbantartó.
1970 óta nõs, felesége, Pordán Éva népi díszítõmûvészeti
tanfolyamot végzett, hímzõ, szövõ, bábozó szakoktatói
képesítése van; gyermekeik - Zoltán Levente (1970), Éva
Emese (1972), Zsófia Csenge (1975), Ádám Etele (1983) és
Sarolta Rege (1986) - születése óta a háztartást vezette.
Jelenleg néprajzi elõadásokat tart, illetve
szakkollégiumot vezet Nagykõrösön, a Károli Gáspár
Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karán.
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1962-
ben érettségizett a Madách Imre Gimnáziumban. Ezután egy
évig a Kistex budapesti gyárában dolgozott
textilhengernyomó-tanulóként, 1963-ban szerezte meg a
szakmunkás-bizonyítványt. 1963-tól a budapesti Református
Teológiai Akadémia hallgatója; 1968-ban végzett, majd a
gyakorlóév után, 1969-ben szerezte meg lelkészi
diplomáját. 1968 és 1970 között Cecén beosztott lelkész.
1970-tõl 1979-ig Igaron, 1979-tõl Enyingen lelkész.
Egyházi-gyülekezeti ifjúsági munkája során több
összeütközése volt a BM és az Állami Egyházügyi Hivatal
funkcionáriusaival. 1989-tõl a Református Fiatalok
Szövetsége szenior tagja, és a Dunántúli Református
Lelkészegyesület tagja. 1991. februárban a negyven év
után újjáalakult KIE országos elnökévé választották,
tisztét 1994-ig töltötte be. 1993-ban az Enyingi
Népfõiskola megszervezõje, a baráti kör alapító tagja.
1994-tõl a vidéki munkanélküli fiatalokat támogató Hope
'87 Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon a második
fordulóban az SZDSZ támogatta pártonkívüli jelöltként
szerezte meg lakóhelye és környéke, Fejér megye 6. sz.,
Sárbogárd központú választókerülete mandátumát. Az
1990-1994-es ciklusban az emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi állandó bizottság munkájába vett részt.
Bizottsági tagságának megfelelõen egyház-politikai,
illetve a határainkon túl élõ magyar kisebbségekkel
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott leginkább. 1993.
októberben az Udmurt Köztársaságban (Oroszország) a
Magyar Országgyûlés képviseletében részt vett a Finnugor
Népek Világkonferenciájának konzultatív bizottsági
ülésén. 1995-ben alapító elnöke a Magyar-Udmurt Baráti
Társaságnak
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét Fejér
megye 6. sz. választókerületében indult, ezúttal a
második fordulóban Szabados Tamás (MSZP) mögött 24,77
százalékkal a második helyen végzett. Az országos (50.)
és a Fejér megyei (2.) területi listán is jelölték, ez
utóbbiról került be ismét a törvényhozásba. Továbbra is
az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi állandó
bizottságba dolgozik, emellett a társadalmi szervezetek
költségvetési támogatását elõkészítõ állandó bizottság,
azon belül a kulturális és mûvelõdési társadalmi
szervezeteket, valamint a más közérdekû társadalmi
szervezeteket támogató albizottságok tagja. Részt vesz a
környezetvédelmi bizottság idegenforgalmi és turisztikai
albizottságának a munkájában is, a falusi turizmus
fejlesztésén fáradozik. Az IPU magyar csoportja
magyar-indiai és magyar-török baráti tagozatának az
alelnöke, ezen kívül a magyar-algériai, magyar-arab,
magyar-ausztrál, magyar- egyiptomi, magyar-finnugor,
magyar-iraki, magyar-izraeli, magyar-japán,
magyar-jemeni, magyar-kanadai, magyar-kuvaiti,
magyar-líbiai, magyar-marokkói, magyar-orosz, magyar-
román, magyar-szíriai, magyar-tunéziai, magyar-ukrán és
magyar-USA tagozatok tagja.
Fogadóórája: Abán, Enyingen és Sárbogárdon, alkalmanként,
elõre meghirdetett idõpontokban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 626. szoba.

   Lezárva: 1996. május 6.Eleje Honlap