Göndör István

Göndör István

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
244

Választások

Választási körzet-tól-ig
Zala megye 2. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
ÁPV.RT.(TocsikTag1996.10.15.
GazdaságiTag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
fõiskolai diplomaPénzügyi és Számviteli Fõiskola

Nyelvismeret

NyelvFoka
németközépfokú

Életrajz

  Göndör István (MSZP)
   Zala megye 2. sz., Nagykanizsa központú
választókerület
  
  1950. március 20-án született Kõszegszerdahelyen (Vas
megye). Apai nagyszülei vas megyei, magyar anyanyelvû
svábok voltak, négy gyermeket neveltek. A nagyapa
földmûves, a nagymama szakácsnõ volt, földjük
betagosítása után mindketten téesztagok lettek. Édesapja,
Göndör István (1923- 1986) cipésznek tanult, ezután
fûtõházi segédmunkás volt a MÁV-nál, majd többféle
beosztás után állomásfõnök lett Türjén. Anyai nagyapja
gazdálkodó volt, tót származású feleségével hat gyermeket
neveltek. Édesanyja, Bilics Rozália (1923) a
Zalaszentgróti Állami Gazdaság baromfigondozója, 1985-tõl
nyugdíjas. Testvére, Piroska (1951) gyógyszertári
asszisztens. 1973 óta nõs, felesége, Gugi Mária
kereskedelmi eladó. Három gyermekük született, Gábor
(1976) és Réka (1976) fõiskolai hallgató, István (1988)
tanuló.
  Az általános iskolát a Zala megyei Türjén,
középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, 1968-ban
érettségizett az I. István Közgazdasági Technikumban.
Sikeres felvételi vizsga után a Pénzügyi és Számviteli
Fõiskola hallgatója, 1971-ben szerzett üzemgazdász-
oklevelet. Azóta a Közép-dunántúli Gázszolgáltató
Vállalatnál, illetve a jogutód Kögáz Rt.-nél dolgozik,
kezdetben üzemgazdász, 1977. március 1-jétõl
tervgazdasági osztályvezetõ-helyettes, 1977. július 1-
jétõl osztályvezetõ. Közben 1971 és 1973 között
letöltötte sorkatonai szolgálatát: a Zalka Máté Katonai
Fõiskolán tanított ügyvitelt és rendszerszervezést.
Munkájával összefüggésben az 1980-as évek elsõ felében
több továbbképzésen vett részt, így felsõfokú terv- és
beruházási, számítástechnikai és vezetõképzõ
tanfolyamokon. 1993-ban adó-tanácsadói szakvizsgát tett.
A belsõ érdekeltségi, illetve a középvezetõi premizálási
rendszer kialakításáról és továbbfejlesztésérõl írt
dolgozatával 1980-ban elsõ díjat nyert a Magyar
Közgazdasági Társaság pályázatán. Az energiaszolgáltatás
fejlesztésének kérdéseirõl, a tulajdonosi szerkezetváltás
szükségességérõl írt cikkei, tanulmányai szakmai
folyóiratokban jelentek meg. Az 1993. évi nemzetközi
gázkonferencián az ár- és tulajdonosi struktúra
kérdéseirõl tartott elõadást, melynek szövege több
nyelven megjelent. Munkáját Kiváló Dolgozó (1981) és
Kiváló Munkáért (1986) kitüntetésekkel, Honvédelmi
Érdeméremmel (1985), a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz
fokozatával (1986),
  A Haza Szolgálatáért Érdeméremmel (1989) és Kögáz-
díjjal (1991) ismerték el.
  1982-ben az országban elsõként megalakult vállalati
gazdasági munkaközösség, a Kögáz Mérnöki Munkaközösség
alapítója, szervezõje, majd öt éven át gazdasági vezetõje
volt. A gmk földgázvezetékek, gázszolgáltatáshoz
szükséges berendezések tervezésével, prototípusok
gyártásával és engedélyeztetésével foglalkozott. A Kögáz
Rt. felügyelõbizottságának a munkavállalók által
választott tagja. Több sport- és közéleti szervezet,
egyesület munkájában vesz részt, így például tagja a
Magyar Közgazdasági Társaságnak (1973), az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek (1978), a
Kögáz hõlégballon-szakosztályának (1980) és a
nagykanizsai Közéleti Klubnak (1990).
  1971-ben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba,
1985-tõl munkahelyén alapszervezeti titkár volt. 1974-ben
pályázat útján nyerte el a Bányász Szakszervezet
munkahelyi szervezetének termelési, közgazdasági és
bérügyekkel foglalkozó tisztét, melyet 1975-ben
választással megerõsítettek. 1980-tól 1988-ig a Bányász
Szakszervezet közgazdasági bizottságának tagja.
Nagykanizsán a reformköri mozgalmak egyik szervezõje.
1989 tavaszán részt vett a Zala megyei pártbizottság
bürokratikus és diktatórikus vezetésének
megszüntetésében, a demokratikus pártvezetés
kiépítésében. 1989. október 6-án átlépett a Magyar
Szocialista Pártba, 1990 óta a nagykanizsai szervezet
elnöke, a Zala megyei regionális szövetség tagja. Az
1990. évi országgyûlési választásokon az MSZP Zala megyei
területi listáján harmadik, nem jutott mandátumhoz. Az
1990. évi önkormányzati választásokon Nagykanizsán az
MSZP listavezetõjeként önkormányzati képviselõvé
választották, négy éven át az ügyrendi bizottság
munkájában vett részt. Az 1994. évi országgyûlési
választásokon Zala megye 2. sz., Nagykanizsa központú
választókerületében és az MSZP Zala megyei listáján (2.)
indult, mandátumát mint egyéni jelölt a választások
második fordulójában, Tarnóczky Attila (MDF) volt
képviselõt is megelõzve, 46,61 százalékkal szerezte. Az
Országgyûlés gazdasági állandó bizottságának munkájában
vesz részt, a radioaktív hulladékokkal foglalkozó nemzeti
projekt megvitatására és végrehajtásának figyelemmel
kísérésére alakult, az 1993-1994. évi privatizációs
tevékenységet vizsgáló, valamint a Vám- és Pénzügyõrség
tevékenységében feltárt hiányosságok megszüntetésének
elõsegítésére alakult albizottságok tagja. Beválasztották
az 1996 õszén az ÁPV Rt.-nek az önkormányzatokat
megilletõ belterületi földértékekkel kapcsolatos
kötelezettségeinek teljesítése tárgyában adott megbízási
szerzõdések és megbízási díjak körülményeinek
tisztázására felállított ideiglenes vizsgálóbizottságba
is. Az IPU magyar csoportja magyar-német és
magyar-osztrák baráti tagozatának a tagja. Az MSZP-
frakcióban a gazdasági munkacsoportban dolgozik.
  Fogadóórája: csütörtökönként 17 órától a városi MSZP-
irodában, a választókerület községeiben a helyi sajtóban
elõre meghirdetett idõpontokban.
  Hivatali címe: MSZP-iroda (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós
utca 35.); Képviselõi Irodaház, 270. szoba.
  
  Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap