Gellért Kis Gábor

Gellért Kis Gábor

Email: Gellert.Kis.Gabor@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
111

Választások

Választási körzet-tól-ig
Pest megye 7. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Emberi jogiElnök1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú

Életrajz

  Gellért Kis Gábor (MSZP)
   Pest megye 7. sz., Monor központú választókerület
  
  1946. október 20-án született Budapesten. Apai
nagyapja, akinek felmenõi kántortanítók voltak, losonci
származású ügyvéd volt, részt vett a Galilei Kör
munkájában. Nagyanyja dzsentri-polgári családból
származott. Édesapja, Gellért Gábor (1914-1987) az apai
hagyományt követve szintén jogi egyetemet végzett.
1938-1940 közt újságíró, az 1950-es években a Talajjavító
Vállalat, illetve az Épületelemgyár igazgatója, majd
könyvkiadói lektor az Új Magyar és az Európa
Könyvkiadónál. 1953-tól 1959-ig mûfordító, illetve
lektor. 1959-1963 között a MÚOSZ helyettes fõtitkára.
1963-1987 között szerkesztõ, illetve fõmunkatárs volt a
Magyarország címû hetilapnál. Anyai nagyapja Szendrõládon
született, textilkereskedõ-segéd, majd üzletvezetõ, 1945
után a gyõri Richards Finomposztógyár fõtechnológusa.
Nagyanyja Makóról elszármazott parasztpolgári család
leánya volt, aki egész életében a háztartásban dolgozott.
Édesanyja, Sugár Zsuzsanna (1916-1981) középiskolát
végzett. 1938-tól 1946-ig divattervezõ, majd 1946-tól
újságíró volt. Bátyja, György (1940) egyetemet végzett,
vállalkozó, nõvére, Viktória (1945) fõiskolai
végzettségû, szintén vállalkozó. 1972-ben Veszprémben
kötött házasságot, felesége Szabó Mária (Gellért Mara), a
CÉH Faipari Kft. ügyvezetõ igazgatója. Két gyermeke van:
Borbála (1973) gondozónõ, a Budai Gyermekkórház neurózis
osztályán, Dániel (1983) általános iskolai tanuló.
  Általános és köziskolai tanulmányait Budapesten
végezte, 1965-ben érettségizett a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban. 1965-1966 között elvégezte a MÚOSZ
újságíró-iskoláját, gyakornoki idejét Székesfehérvárott,
a Fejér Megyei Hírlapnál töltötte le. 1966-1970 között a
Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem hallgatója,
1970-ben szerzett diplomát. Sorkatonai szolgálatát a
Belügyminisztérium Határõrség címû lapjánál teljesítette.
1970-tõl a Képes Újság munkatársa lett. 1970-1978 között
a Magyar Rádióban dolgozott, a Krónika és a 168 óra
riportere, utóbbi mûsor alapító gárdájának a tagja. 1978-
tól 1992-ig a Magyar Televízióban dolgozott, elõször a
Stúdió, majd a Társadalomtudományi Szerkesztõség
munkatársa volt. 1976 és 1981 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán elvégezte a
magyar szakot. Televíziós munkái mellett számos
publikációja jelent meg a Népszabadságban, a Magyar
Hírlapban, a régi Mozgó Világban, a História címû
történettudományi folyóiratban, a Kritikában és az Élet
és Irodalomban. 1989-1990-ben másodállásban az Élet és
Irodalom társadalomtudományi rovatának szerkesztõje volt.
Érdeklõdési területe az 1945 utáni magyar
gazdaságtörténet. Fontosabb televíziós munkái: a
szakérettségisekrõl, az államosításokról, a gazdasági
reform történetérõl, a Károlyi Mihály második
emigrációjáról és Nagy Imre életpályájáról szóló
dokumentumfilmek, valamint az 1950-es éveket, illetve az
1956-os forradalmat elemzõ, a Tévémagiszter címû
ismeretterjesztõ mûsor keretében sugárzott sorozatok.
  Rendszeresen sportolt, az NB I-ben kézilabdázott,
1964-ben országos ifjúsági bajnok volt az Elektromos SE
csapatában.
  1969-1989 között a Magyar Szocialista Munkáspárt
tagja. 1989. október 6-án átlépett a Magyar Szocialista
Pártba. 1990 nyarán a Budapest V. kerületi szervezet
elnökévé választották, és delegálták az országos
választmányba. 1992. január 1-jétõl 1994-ig az MSZP
kulturális ügyvivõje, valamint a párt médiaszakértõje
volt. Az 1994. évi országgyûlési választásokon az MSZP
országos (49.) és Pest megyei területi listáján (9.),
valamint Pest megye 7. sz., Monor központú
választókerületében indult, az egyéni kerületben szerzett
mandátumot; mind az elsõ, mind a második fordulóban
(45,68 százalék) elsõ lett. Az Országgyûlés emberi jogi,
kisebbségi és vallásügyi állandó bizottságának az elnöke,
az alkotmány- és igazságügyi állandó bizottsággal közösen
létrehozott, a Jogsértettek Egyesületének megkeresésére
alakított albizottság társelnöke. Az MSZP-frakció emberi
jogi, kisebbségi és vallásügyi munkacsoportjának a
vezetõje, és ebben a minõségében a frakcióelnökség tagja.
Bizottsági elnökként szoros kapcsolata van a civil
szervezetekkel, társadalmi és érdek-képviseleti
szervezetekkel. A Szabad Sajtó Alapítvány kuratóriumának
titkára, és az Illyés Közalapítvány kuratóriumának tagja.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének munkájában
teljes jogú tagként részt vevõ magyar delegáció helyettes
tagja, a kulturális és oktatási bizottság tagja, a jogi
és emberi jogi bizottság helyettes tagja.
  Az IPU magyar csoportja magyar-indiai baráti
tagozatának az elnöke, a magyar-finn, a magyar-görög és a
magyar-norvég baráti tagozatok tagja.
  Fogadóórája: a választókerület valamennyi helységében,
kéthavonta, a sajtóban elõre meghirdetett idõpontban.
  Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 542-543. szoba.
  
  Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap