Dr. Für Lajos

Dr. Für Lajos

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
6310

Választások

Választási körzet-tól-ig
Hajdú-Bihar megye területi lista1994.06.28.
Vas megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
függetlentag1996.03.11.
MDFtag1994.06.28.1996.03.10.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
ÁSZ eln.jel.Tag1997.11.18.
HonvédelmiTag1994.06.28.1996.03.07.
Emberi jogiTag1990.05.03.1990.05.23.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorKossuth Lajos Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

   Für Lajos (Független)
   MDF Hajdú-Bihar megyei területi lista
   
   1930. december 21-én született Egyházasrádócon (Vas
vármegye). Édesapja, Für Lajos és édesanyja, Csuti
Julianna református vallású kisparasztok voltak, akik az
osztrák határ közelében levõ faluban gazdálkodtak. Öt
gyermekük közül három érte meg a felnõttkort, két
testvére - Etelka, aki adminisztrátor és Julianna, aki
könyvelõ - ma is szülõfalujukban élnek. Elsõ házasságából
két gyermeke született: Ágnes Sarolta (1969)
történelem-magyar nyelv és irodalom szakon végzett az
egri tanárképzõ fõiskolán, jelenleg szociális munkatárs,
és Balázs (1970), aki angol nyelv és irodalom-matematika
szakon végzett a József Attila Tudományegyetemen,
rendszerelemzõ. 1976 óta felesége Bíró Friderika, aki
tájjellegû építészettel és lakáskultúrával foglalkozó
néprajzos-muzeológus, Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban dolgozik.
   Az elemi iskolát Egyházasrádócon, a református
népiskolában végezte. A falu lelkészének biztatására, a
falusi tehetségmentõ akció lehetõségével élve 1941-tõl
Csurgón, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban
tanult, 1949-ben érettségizett. 1950-tõl a debreceni
tudományegyetem hallgatója, 1954-ben szerzett
középiskolai történelemtanári diplomát. 1954-tõl 1957-ig
a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelmi intézetében
dolgozott, Szabó István professzor tanársegédjeként. 1956
októbere az egyetemen érte, a debreceni Kossuth Kör
titkára lett. 1956. október 26-án a debreceni Szocialista
Forradalmi Bizottmány titkárává választották. A második
katonai inváziót végrehajtó orosz hadsereg katonái
november 4-én hajnalban letartóztatták, és rövid idõre
internálták. 1956 karácsonya elõtt szabadult,
Franciaországba menekült, de 1957. május 16-án hazatért.
Ezután egy évig állásnélküli volt. 1958. márciusban
könyvtári alkalmazott lett a debreceni Tiszántúli
Református Egyházkerület Nagykönyvtárában. 1961.
márciustól a fõvárosban folytatódtak "belsõ számûzetése"
évei: rakodómunkás a Temaforg nevû vállalatnál. Fél év
múlva Dabason, ezután Pestújhelyen kapott pedagógusi
állást.
   1964. januártól térhetett vissza a tudományos kutatói
pályára, a Magyar Mezõgazdasági Múzeum tudományos
munkatársa lett; felsõoktatási állást azonban még
évtizedekig nem kapott, csak 1978-tól, illetve 1981-tõl
taníthatott másodállásban elõbb a nyíregyházi, majd az
egri tanárképzõ fõiskolán. Amikor az 1980-as évek közepén
Irinyi Károly, a KLTE történészprofesszora katedrát
ajánlott neki, a helyi vezetõk és a pártközpont
megakadályozták kinevezését. 1987-tõl az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a közép- és
kora újkori magyar történelmi tanszék docense, 1990-tõl
egyetemi tanára. Kutatási területe a magyarországi
agrártermelés és társadalom 18-20. századi története.
1958-ban bölcsészdoktori, 1971-ben kandidátusi címet,
1983-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett. Közel
kétszáz tanulmánya, cikke és tíz kötete jelent meg. Az
MTA Agrártörténeti Bizottságának a tagja. 1997. január
16-án a francia becsületrend tiszti fokozatával tüntették
ki.
   Közíróként az elsõk között emelt szót a határainkon
túl élõ magyarság sorsáért. 1974-ben a Tiszatájban
megjelent Milyen nyelven beszélnek a székelyek címû
írásáért évekig hallgatásra ítélte a hivatalos
kultúrpolitika. Politikai mozgástere 1986-1987-tõl
változott meg lényegesen. Az 1987. évi elsõ lakiteleki
találkozón az MDF kilenc alapítójának egyike.
Hozzászólásában a kisebbségi és a kisebbségvédelmi
politika felelõsségérõl és összefüggéseirõl beszélt.
1989. márciusban, az MDF I. országos gyûlésén elnökségi
taggá választották. 1989. október 22-én, a II. országos
gyûlésen az MDF köztársaságielnök-jelöltje lett.
Jelöltségét a november 29-i, az elnökválasztást a
választások utánra halasztó népszavazás után semmisnek
nyilvánította. Az 1990. évi országgyûlési választások
második fordulójában Vas megye 5. sz. (Körmend és vidéke,
így szülõfaluja) választókerületében második lett,
mandátumát pártja Vas megyei területi listáján szerezte.
1990. május 3-tól honvédelmi miniszteri kinevezéséig az
Országgyûlési emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
állandó bizottságának a tagja. 1990. május 23-ától a
Horn-kormány megalakulásáig a Magyar Köztársaság
honvédelmi minisztere. 1991. december 15-tõl 1993. május
26-ig az MDF ügyvezetõ elnöke volt; tisztérõl önként
mondott le. 1994. február 19-tõl, Antall József halála
után a Magyar Demokrata Fórum elnöke. 1996. március 2-án,
az MDF  X. országos gyûlésén nem jelöltette magát.
   Az 1994. évi országgyûlési választásokon az MDF
országos listájának második helyén szerepelt, mint Hajdú-
Bihar megyei listavezetõ szerezte mandátumát. A
honvédelmi állandó bizottság, azon belül az elvi,
politikai, katonai albizottság tagja. 1996. március 7-én,
az MDF X. országos gyûlése után, mivel a gyûlésen
történtek miatt többen eltávoztak a pártból, kilépett az
MDF frakciójából, független képviselõként dolgozik
tovább, bizottsági tagsága ezzel megszûnt.
   Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 441. szoba.


Eleje Honlap