Büky Dorottya

Büky Dorottya

Email: Buky.Dorottya@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
446

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Társ.szerv.Tag1994.12.27.
KulturálisTag1994.06.28.
KulturálisTag1992.02.18.1994.06.27.
Felsõokt. (al)Tag1992.02.18.1994.06.27.
Társ.szerv.támTag1992.02.04.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
fõiskolai diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú
németalapfokú

Életrajz

Büky Dorottya Sára (SZDSZ) - Országos lista

1961. július 29-én született Budapesten. Édesapja, Büky
Béla (1928) gyermekgyógyász professzor. Édesanyja, Kádár
Sára (1936) közgazdász. Egy húga van, Anna (1965), aki
joghallgató. 1985 óta férje Tompa Imre tanár, újságíró.
Két gyermekük született, Áron (1988) és Sára (1991).
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1979-
ben érettségizett a Leövey Klára Gimnáziumban. 1984-ben
az ELTE Általános Iskolai Tanárképzõ Fõiskolai Karán
szerzett magyar nyelv és irodalom-történelem szakos
tanári oklevelet. 1986-ig az Egészségügyi Továbbképzõ
Intézet szakkönyvtárában könyvtáros, közben 1984-ben a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár szaktanfolyamán könyvtárosi
képesítést szerzett. 1986-ban férjével a Gyõr-Sopron
megyei Tényõre költöztek, az Ady Endre Általános
Iskolában kapott tanári állást. Gyermekszínházat
vezetett, 1989-ben C kategóriás rendezõi diplomát
szerzett. 1990-ben Budapestre költöztek. 1993 óta
fõállású képviselõ.
Férjével 1989-ben létrehozta Magyarország elsõ falusi
újságát, a Kisbírót, amelyben több cikke is megjelent.
1989-ben belépett az SZDSZ-be, a gyõri szervezet
tanácstagja lett. 1990. áprilistól folyamatosan az SZDSZ
Országos Tanácsának a tagja. Az 1990. évi országgyûlési
választásokon Gyõr-Sopron megye 1. sz., Gyõr környéki
falvakból álló választókerületében a második fordulóban
második lett, pártja országos listáján szerzett
mandátumot. Az 1990. évi önkormányzati választásokon
pártja országos kampányfõnöke volt. Az 1990-1994-es
ciklusban az SZDSZ-frakció vezetõségi tagja. 1992.
januártól a ciklus végéig a társadalmi szervezetek
költségvetési támogatását koordináló különbizottságban,
1992. február 18-tól a kulturális, oktatási, tudományos,
sport, televízió és sajtó állandó bizottságban, ezen
belül az oktatási és tudományos albizottságban, 1992.
október 13-tól az átszervezett kulturális, tudományos,
felsõoktatási, televízió, rádió és sajtó állandó
bizottságban, ezen belül a felsõoktatási és tudományos
albizottságban dolgozott. Képviselõi munkája során
elsõsorban a gyermekek, különösen a szociálisan, illetve
egészségügyi okokból hátrányos helyzetû fiatalok,
valamint az idõsek problémáival foglalkozott, módosító
javaslatai e tárgykörökben, illetve a közoktatási
törvényjavaslat kapcsán születtek. Tevékenységében nagy
hangsúlyt kapott a civil szervezetekkel való
kapcsolattartás, és ezen szervezetek mûködésének
támogatása. Sokat tett a nõk érdekvédelméért is, 1992-ben
a Magyarországi Nõi Alapítvány alapító tagja, azóta is
részt vesz a kuratórium munkájában.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon Budapest 9. sz.
(VII. ker.) választókerületében indult, s szerepelt az
SZDSZ budapesti (18.) és országos (38.) listáján is. A
választások második fordulójában 30,85 százalékkal a
második helyen végzett, mandátumát az országos listán
szerezte. Az Országgyûlés kulturális és sajtó állandó
bizottságában, ezen belül a millecentenáriumi és az
ellenõrzési albizottságokban dolgozik. Ugyancsak részt
vesz a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását
elõkészítõ állandó bizottság munkájában, az egészségügyi,
rehabilitációs, prevenciós és egészségmegõrzési
társadalmi szervezeteket támogató albizottság tagja.
Bekapcsolódott az emberi jogi bizottság által
kezdeményezett, a nõk jogaival foglalkozó nyílt
albizottság tevékenységébe is. Az IPU magyar csoportja
magyar-indokínai baráti tagozatának a tagja.
Fogadóórája: minden hónap utolsó péntekén 15 órától az
SZDSZ erzsébetvárosi irodájában.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 706. szoba.
Eleje Honlap