Dr. Áder János

Dr. Áder János

Email: Ader.Janos@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
554

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FIDESZtag1994.06.28.
FIDESZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Alkotmányelõk.Tag1995.06.13.
AlkotmányügyiTag1994.06.28.1997.09.21.
SzámvevõszékiTag1994.06.28.1995.06.12.
MentelmiAlelnök1992.04.08.1994.06.27.
MentelmiTag1992.03.24.1992.04.08.
Ász fel.v.(al)Tag1990.12.29.1992.10.14.
ÜgyrendiTag1990.05.03.1994.06.27.
AlkotmányügyiTag1990.05.03.1992.03.24.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú

Életrajz

   Áder János (Fidesz-MPP) - Országos lista
   
   1959. május 9-én született a Gyõr-Sopron megyei
Csornán. Szülei Gyõr-Sopron megyei származásúak.
Édesapja, Áder János (1932-1980) bolti eladó, majd
Csornán és környékén különbözõ kereskedelmi egységeknél
boltvezetõ-helyettes volt. Édesanyja, Szabó Terézia
(1936) a Csornai Kórházban dolgozott könyvelõként; a
kórház gazdasági igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba.
Szülei katolikus vallásúak, pártnak sohasem voltak
tagjai. Húga, Annamária (1960) biológia-földrajz szakos
gimnáziumi tanár. 1984-ben feleségül vette Herczegh
Anitát, aki bíróként dolgozik. Három gyermekük született:
Borbála (1988), András (1990) és Orsolya (1993).
   Az általános iskolát Csornán végezte. 1977-ben
érettségizett a gyõri Révai Miklós Gimnáziumban.
1977-1978-ban elõfelvételisként Kalocsán teljesített
sorkatonai szolgálatot. 1978-tól az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanult,
1983-ban szerzett oklevelet. Egyetemi évei alatt a Jogász
Társadalomtudományi Szakkollégium tagja. Az egyetem
elvégzése után egy évig elõadó volt a Budapest VI.
Kerületi Tanács lakáscsereosztályán. 1986-tól 1990-ig az
MTA Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott tudományos
munkatársként; a Bihari Mihály vezette kutatócsoport
tagjaként fõként politikai szociológiával foglalkozott,
több tanulmányt készített a modernizációs kutatási
program keretében. Emellett idõszerû közjogi kérdésekkel,
a hatalmi ágak megosztásának problémájával, a
köztársasági elnöki és az alkotmánybírósági intézménnyel
foglalkozó cikkeket publikált. Kutatási témái közé
tartozott az Országgyûlés törvényalkotó munkája is, több
írása jelent meg alkotmányozási kérdésekrõl.
   Politikai nézetei alakulására legnagyobb hatással a
jogász-szakkollégium volt. 1988. áprilisban lépett be a
Fideszbe, kezdettõl a párt egyik jogi szakértõje. 1989
nyarán a háromoldalú politikai egyeztetõ tárgyalásokon a
választásokkal kapcsolatos kérdésekkel és a választójogi
törvénnyel foglalkozó I/3. politikai albizottságban az
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócsoportjának tagja. Az
1989. november 26-i elsõ magyarországi népszavazáson az
Országos Választási Bizottság tagja. 1989. novembertõl a
Fidesz választási kampányfõnöke, ezért OVB-tagságáról
lemondott. Az 1990. évi országgyûlési választásokon az
elsõ fordulóban Budapest 24. sz. (XVI. ker.)
választókerületében harmadik lett, a második fordulóból
az SZDSZ javára visszalépett, a Fidesz országos listáján
szerzett mandátumot. A négyéves parlamenti ciklus alatt
az Országgyûlés több bizottságában dolgozott: 1990. május
3-án az alkotmányügyi, törvény-elõkészítõ és igazságügyi
állandó bizottság, valamint az ügyrendi különbizottság,
1990. december 29-én az Állami Számvevõszék szervezetének
és mûködésének felülvizsgálatát végzõ ad hoc bizottság
tagja lett. 1990 õszétõl õ képviselte frakcióját a
házbizottság ülésein. 1990. decembertõl a Fidesz egyik
frakcióvezetõ-helyettese, majd 1992. februártól 1993.
áprilisáig a Fidesz Országos Választmányának elnöke.
Ebbõl adódó elfoglaltsága miatt 1992. március 24-tõl
frakciója visszahívta az alkotmányügyi, törvény-
elõkészítõ és igazságügyi állandó bizottságból,
ugyanakkor a mentelmi és összeférhetetlenségi
különbizottság (1992. október 13-tól mentelmi,
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló különbizottság)
alelnöke lett. Az ügyrendi különbizottságnak továbbra is
tagja maradt. 1993 áprilisában a párt debreceni, V.
kongresszusán a Fidesz alelnökévé választották. 1993.
május óta ügyvezetõ alelnök.
   Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét a párt
kampányfõnöke volt. Pártja országos listájának negyedik
helyérõl került be a parlamentbe. Az alkotmány- és
igazságügyi állandó bizottságban, ezen belül az
igazságszolgáltatási reformot figyelemmel kísérõ, továbbá
az egyes pártoknak az állami vagyonból juttatott
ingatlanjai felmérése céljából létrehozott
albizottságokban, valamint az alkotmány-elõkészítõ
állandó bizottságban dolgozik. 1995. június 17-ig tagja
volt a számvevõszéki állandó bizottságnak is.
   Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 458. szoba.
   
   Lezárva: 1996. december 20.

Eleje Honlap