Törvényfigyelő Törvényfigyelő

Készült: 2016.10.24.03:32:39 Dinamikus lap

Iromány lekérdezés 2014-

Paraméterek:
Főtípus: törvényjavaslat
Állapot típus: folyamatban
T/12623 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező bölcsődei, gyermekvédelmi intézményi és javítóintézeti pedagógusok bérrendezéséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.21.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény  
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Szél Bernadett (LMP)
Nincs az irományhoz nem önálló iromány.
T/12618 A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.20.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény  
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szabó Sándor (MSZP)
Nincs az irományhoz nem önálló iromány.
T/12615 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.20.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény  
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Nincs az irományhoz nem önálló iromány.
T/12612 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.19.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12612/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.20. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12591 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.18.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve részletes vita lefolytatására
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12591/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.20. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
T/12590 Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.18.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve részletes vita lefolytatására
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (földművelésügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12590/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.20. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
T/12588 A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénynek az adósságcsapdába került családok hatékonyabb megsegítéséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.18.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Schmuck Erzsébet (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12588/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.20. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12574 Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12574/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.20. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12555 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12555/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.18. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12532 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.12.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság tárgysorozatba vette
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Kósa Lajos (Fidesz)
2016.10.18.:
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12532/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.13. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12532/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/12481 Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.12.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12481/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.13. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12477 Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12477/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.13. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12477/2 Népjóléti bizottság 2016.10.19. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/12475 A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.11.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve részletes vita lefolytatására
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12475/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.12. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
T/12465 Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.10.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dúró Dóra (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12465/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.11. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12459 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.10.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve részletes vita lefolytatására
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (emberi erőforrások minisztere)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12459/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.11. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
T/12458 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.10.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény általános vita lezárva
Megjegyzés A törvényjavaslat plenáris vitája során a Kormány képviseletét az Igazságügyi miniszter is ellátja.
Benyújtó(k) kormány (miniszterelnök)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12458/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.10. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12458/2 Volner János (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik) 2016.10.20. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
T/12386 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a gyepterületek védelme érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.05.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Sallai R. Benedek (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12386/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12371 A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.04.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12371/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.05. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12371/2 Szávay István (Jobbik) 2016.10.12. Módosító javaslat     Gazdasági bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12371/3 Szabó Szabolcs (független) 2016.10.13. Módosító javaslat visszavonva   Gazdasági bizottság 41. § (4) bekezdés d) pont szöveges PDF  
12371/4 Szabó Szabolcs (független) 2016.10.13. Módosító javaslat     Gazdasági bizottság 41. § (4) bekezdés d) pont szöveges PDF  
12371/5 Gazdasági bizottság 2016.10.18. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12371/6 Gazdasági bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/12370 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.04.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12370/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.05. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12370/2 Mirkóczki Ádám (Jobbik) 2016.10.12. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12370/3 Mirkóczki Ádám (Jobbik) 2016.10.12. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12370/4 Mirkóczki Ádám (Jobbik) 2016.10.12. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12370/5 Kónya Péter (független) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
12370/6 Dr. Szél Bernadett (LMP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
12370/7 Dr. Szél Bernadett (LMP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
12370/8 Dr. Szél Bernadett (LMP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
12370/9 Dr. Szél Bernadett (LMP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
12370/10 Demeter Márta (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12370/11 Demeter Márta (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12370/12 Demeter Márta (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12370/13 Demeter Márta (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12370/14 Demeter Márta (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP) 2016.10.13. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12370/15 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016.10.20. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12370/16 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016.10.20. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/12369 Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.04.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12369/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.05. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12369/2 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/12368 Egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.04.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (nemzetgazdasági miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12368/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.05. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12368/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.18. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12368/3 Igazságügyi bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12368/4 kormány (Miniszterelnökség államtitkára) 2016.10.19. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
12368/5 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
12368/6 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző jelentés         szöveges PDF  
T/12367 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.04.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve részletes vita lefolytatására
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (földművelésügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12367/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.05. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
T/12366 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.04.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve részletes vita lefolytatására
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12366/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.05. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
T/12365 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.04.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12365/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.05. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12365/2 Gazdasági bizottság 2016.10.18. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12365/3 Gazdasági bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/12349 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a pedagógusok illetményrendezése diszkriminációmentes lebonyolításához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.03.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Ikotity István (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12349/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.04. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12348 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről
Iromány adatai
Benyújtva 2016.10.03.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Költségvetési bizottság
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12348/1 az Országgyűlés elnöke 2016.10.04. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12348/2 Kulturális bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/12339 Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.30.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz), Halász János (Fidesz)
2016.10.04.:
Kucsák László (Fidesz)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12339/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.30. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12339/2 Kulturális bizottság 2016.10.04. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
12339/3 Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 2016.10.11. Módosító javaslat     Kulturális bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12339/4 Dr. Kovács József (Fidesz) 2016.10.11. Módosító javaslat     Kulturális bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12339/5 Kulturális bizottság 2016.10.18. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12339/6 Kulturális bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12339/7 Kucsák László (Fidesz) 2016.10.19. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
12339/8 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
12339/9 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző jelentés         szöveges PDF  
T/12292 A járművezetők számára biztonságos és egészségre nem ártalmas munkakörülmények feltételeinek megteremtéséről
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12292/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.29. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12292/2 Gazdasági bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/12291 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a gyermekvédelem megerősítéséhez szükséges források megteremtésének biztosítása érdekében történő módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.28.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12291/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.29. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12284 A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.30.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (nemzetgazdasági miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12284/1 Állami Számvevőszék 2016.10.03. Állami Számvevőszék véleménye         szöveges PDF A Jelentés melléklettel került benyújtásra. A melléklet címe: Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán
12284/2 az Országgyűlés elnöke 2016.10.05. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12284/3 Nemzetbiztonsági bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/4 Európai ügyek bizottsága 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/5 Kulturális bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/6 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/7 Gazdasági bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/8 Mezőgazdasági bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/9 Külügyi bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/10 Nemzeti összetartozás bizottsága 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/11 Vállalkozásfejlesztési bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/12 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/13 Népjóléti bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/14 Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/15 Igazságügyi bizottság 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12284/16 Vállalkozásfejlesztési bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/17 Külügyi bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/18 Európai ügyek bizottsága 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/19 Kulturális bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/20 Igazságügyi bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/21 Nemzeti összetartozás bizottsága 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/22 Mezőgazdasági bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/23 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.10.19. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/24 Népjóléti bizottság 2016.10.19. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/25 Gazdasági bizottság 2016.10.19. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/26 Költségvetési bizottság 2016.10.19. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12284/27 Költségvetési bizottság 2016.10.19. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/28 Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2016.10.19. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/29 Nemzetbiztonsági bizottság 2016.10.19. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12284/30 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016.10.20. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/12273 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.26.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12273/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.28. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12234 A közigazgatási perrendtartásról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.23.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény általános vita megkezdve
Megjegyzés Együttes általános vitája a T/12233 és a T/12234 számú indítványoknak.
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12234/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.26. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12234/2 Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12234/3 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12234/4 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12234/5 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
T/12233 Az általános közigazgatási rendtartásról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.23.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény általános vita megkezdve
Megjegyzés Együttes általános vitája a T/12233 és a T/12234 számú indítványoknak.
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12233/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.26. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12233/2 Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2016.10.10. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12233/3 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12233/4 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12233/5 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12233/6 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12233/7 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12233/8 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12233/9 Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2016.10.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
T/12231 A "Földet a gazdáknak!" Programról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.23.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés Együttes általános vitája a T/12231 a H/12232 és a T/12230 számú indítványoknak.
Benyújtó(k) kormány (földművelésügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12231/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.26. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12231/2 Mezőgazdasági bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/12230 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.23.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés Együttes általános vitája a T/12231 a H/12232 és a T/12230 számú indítványoknak.
Benyújtó(k) kormány (földművelésügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12230/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.26. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12230/2 Mezőgazdasági bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/12179 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.20.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12179/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.21. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12179/2 Népjóléti bizottság 2016.09.26. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
12179/3 Szabó Timea (független) 2016.09.28. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12179/4 Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 2016.09.29. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12179/5 Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 2016.09.29. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12179/6 Igazságügyi bizottság 2016.10.03. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12179/7 Igazságügyi bizottság 2016.10.03. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12179/8 Népjóléti bizottság 2016.10.05. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12179/9 kormány (Miniszterelnökség államtitkára) 2016.10.12. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
12179/10 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
12179/11 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző jelentés         szöveges PDF  
12179/12 Jobbik 2016.10.21. Módosító javaslat fenntartásának kérése         szöveges PDF  
T/12174 Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.20.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12174/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.21. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12174/2 Mirkóczki Ádám (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 2016.09.29. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
12174/3 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016.10.05. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12174/4 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016.10.05. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12174/5 kormány (Miniszterelnökség államtitkára) 2016.10.12. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
12174/6 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
12174/7 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző jelentés         szöveges PDF  
T/12173 Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.20.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12173/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.21. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
12173/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.03. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12173/3 Igazságügyi bizottság 2016.10.03. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12173/4 kormány (Miniszterelnökség államtitkára) 2016.10.12. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
12173/5 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
12173/6 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző jelentés         szöveges PDF  
T/12157 A titkosított közpénzkezelés felszámolása érdekében az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.19.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Lukács Zoltán (MSZP)
2016.10.18.:
Korózs Lajos (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12157/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.21. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12157/2 Népjóléti bizottság 2016.10.19. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/12141 A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.16.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés Technikai hiba miatt a törvényjavaslat indokolása 2016.09.16.13:59 órakor jelent meg.
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12141/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.19. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12141/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/12140 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.16.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12140/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.19. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12140/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/12139 A korrupcióellenes ügyészségről
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.16.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés Technikai hiba miatt a törvényjavaslat indokolása 2016.09.16.14:00 órakor jelent meg.
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12139/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.19. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12139/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/12070 A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.12.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12070/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.13. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12070/2 Gazdasági bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/12069 Egyes törvényeknek a közpénzek és a közvagyon hatékonyabb védelme érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.12.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12069/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.14. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/12067 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.12.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Gyopáros Alpár (Fidesz)
2016.09.22.:
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
2016.10.20.:
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12067/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.13. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12067/2 Igazságügyi bizottság 2016.09.19. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
12067/3 Dr. Vas Imre (Fidesz) 2016.09.26. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12067/4 Igazságügyi bizottság 2016.10.03. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12067/5 Igazságügyi bizottság 2016.10.03. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12067/6 Dr. Semjén Zsolt (KDNP) 2016.10.11. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
12067/7 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
12067/8 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző jelentés         szöveges PDF  
12067/9 Törvényalkotási bizottság 2016.10.21. Egységes javaslat         szöveges PDF  
T/12066 A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.12.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Cseresnyés Péter (Fidesz), Vigh László (Fidesz)
2016.09.26.:
Dunai Mónika (Fidesz)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
12066/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.13. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
12066/2 Kulturális bizottság 2016.09.26. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
12066/3 Dr. Vinnai Győző (Fidesz) 2016.09.29. Módosító javaslat     Kulturális bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
12066/4 Kulturális bizottság 2016.10.04. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
12066/5 Kulturális bizottság 2016.10.04. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
12066/6 Vigh László (Fidesz) 2016.10.11. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
12066/7 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
12066/8 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző jelentés         szöveges PDF  
12066/9 Törvényalkotási bizottság 2016.10.21. Egységes javaslat         szöveges PDF  
T/11991 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.08.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Gyurcsány Ferenc (független), Varju László (független), Dr. Vadai Ágnes (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11991/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.09. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11991/2 Költségvetési bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11911 A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.05.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Oláh Lajos (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11911/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11911/2 Gazdasági bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11901 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.02.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11901/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
11901/2 Sallai R. Benedek (LMP) 2016.09.15. Módosító javaslat     Gazdasági bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11901/3 Gazdasági bizottság 2016.09.20. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
11901/4 Gazdasági bizottság 2016.09.20. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
11901/5 kormány (Miniszterelnökség államtitkára) 2016.09.29. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
11901/6 Törvényalkotási bizottság 2016.10.06. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
11901/7 Törvényalkotási bizottság 2016.10.06. Összegző jelentés         szöveges PDF  
11901/8 LMP 2016.10.07. Módosító javaslat fenntartásának kérése         szöveges PDF  
11901/9 Törvényalkotási bizottság 2016.10.10. Egységes javaslat         szöveges PDF  
11901/10 az Országgyűlés alelnöke 2016.10.16. Köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege         szöveges PDF  
11901/11 köztársasági elnök 2016.10.21. Köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele         szöveges PDF  
T/11900 A polgári perrendtartásról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.09.02.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz megnyitva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11900/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
11900/2 Szabó Szabolcs (független) 2016.09.13. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/3 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/4 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/5 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/6 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/7 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/8 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/9 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/10 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/11 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/12 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/13 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/14 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/15 Sallai R. Benedek (LMP)
2016.09.21.:
Dr. Hadházy Ákos (LMP)
2016.09.15. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/16 Dr. Hadházy Ákos (LMP) 2016.09.29. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11900/17 Dr. Hadházy Ákos (LMP) 2016.09.29. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
T/11855 A környezethasználók által környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező garanciáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.31.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szabó Szabolcs (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11855/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11855/2 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11851 Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.30.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Képviselőcsoport szavazást kért tárgysorozatba vételről
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP)
2016.09.30.:
Dr. Szakács László (MSZP)
2016.10.20.:
Burány Sándor (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11851/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11851/2 Gazdasági bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
11851/3 MSZP 2016.10.19. Tárgysorozatba-vételi kérelem         szöveges PDF  
T/11847 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.30.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11847/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11847/2 Gazdasági bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11846 Az üzemanyagárak indokolatlan áremelésének megakadályozása érdekében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.30.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
2016.09.30.:
Dr. Szakács László (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11846/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11846/2 Gazdasági bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11836 Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.29.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz)
2016.09.05.:
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
2016.09.12.:
Földi László (KDNP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11836/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11836/2 Mezőgazdasági bizottság 2016.09.12. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
11836/3 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.09.12. Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról         szöveges PDF  
11836/4 Sallai R. Benedek (LMP) 2016.09.15. Módosító javaslat     Fenntartható fejlődés bizottsága 41. § (3) bekezdés szöveges PDF  
11836/5 Font Sándor (Fidesz) 2016.09.15. Módosító javaslat     Mezőgazdasági bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
11836/6 Mezőgazdasági bizottság 2016.09.19. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
11836/7 Mezőgazdasági bizottság 2016.09.19. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
11836/8 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.09.20. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
11836/9 Dr. Semjén Zsolt (KDNP) 2016.09.27. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
11836/10 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
11836/11 Törvényalkotási bizottság 2016.10.20. Összegző jelentés         szöveges PDF  
11836/12 LMP 2016.10.21. Módosító javaslat fenntartásának kérése         szöveges PDF  
T/11821 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.25.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11821/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11821/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11776 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítési tilalmának kimondásához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.22.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Sallai R. Benedek (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11776/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11776/2 Mezőgazdasági bizottság 2016.10.10. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11762 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.18.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény előterjesztői tájékoztató benyújtva (46. § (1) b) pont)
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11762/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
11762/2 Gazdasági bizottság 2016.09.20. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
11762/3 Gazdasági bizottság 2016.09.20. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
11762/4 kormány (Miniszterelnökség államtitkára) 2016.09.29. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
T/11721 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek a hírközlési tornyok és antennák telepítésérének korlátozására irányuló módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.16.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11721/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11721/2 Gazdasági bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11708 Az Országos Mentőszolgálat megfelelő működéséhez szükséges törvénymódosításokról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.11.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)
2016.09.30.:
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11708/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11708/2 Költségvetési bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11699 A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.10.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
2016.09.30.:
Dr. Szakács László (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11699/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11699/2 Gazdasági bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11693 A külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítése érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.08.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Képviselőcsoport szavazást kért tárgysorozatba vételről
Megjegyzés HHSZ 16. § alapján az Országgyűlés tárgysorozatán (2016. augusztus 22-i rendkívüli ülés napirendjére vételének kezdeményezése).
Benyújtó(k) Szávay István (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11693/1 az Országgyűlés elnöke 2016.08.16. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
11693/2 az Országgyűlés elnöke 2016.09.08. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11693/3 Igazságügyi bizottság 2016.10.10. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
11693/4 Jobbik 2016.10.19. Tárgysorozatba-vételi kérelem         szöveges PDF  
T/11685 Az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatának kiegészítéséről
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.08.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve tárgysorozatba vételre
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szabó Szabolcs (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11685/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
T/11665 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.03.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11665/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11665/2 Költségvetési bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11654 A gyermekhospice ellátást nyújtó intézmények zavartalan működéséhez szükséges törvénymódosításokról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.08.01.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11654/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11654/2 Költségvetési bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11611 A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.07.27.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Szél Bernadett (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11611/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11611/2 Költségvetési bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11610 Egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.07.27.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Szél Bernadett (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11610/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11610/2 Gazdasági bizottság 2016.10.18. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11372 A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.07.18.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Lukács László György (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11372/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11372/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11328 A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül helyezéséről valamint a 2006. évi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításáról szóló törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.07.11.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés HHSZ 16. § alapján az Országgyűlés tárgysorozatán (2016. július 20-i rendkívüli ülés napirendjére vételének kezdeményezése).
Benyújtó(k) Szabó Timea (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11328/1 az Országgyűlés elnöke 2016.07.15. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
11328/2 az Országgyűlés elnöke 2016.09.08. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11328/3 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.10.10. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11326 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.07.08.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11326/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11326/2 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11321 Egyes törvényeknek a városi közparkok és települési zöldterületek védelme érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.07.08.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Sallai R. Benedek (LMP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11321/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11321/2 Fenntartható fejlődés bizottsága 2016.10.10. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11281 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.07.06.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Sneider Tamás (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11281/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11281/2 Vállalkozásfejlesztési bizottság 2016.10.04. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11278 A klubkártya és a vénaszkenner megszüntetése érdekében a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.07.05.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szilágyi György (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11278/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11278/2 Kulturális bizottság 2016.09.26. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11245 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.06.30.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11245/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11245/2 Igazságügyi bizottság 2016.10.03. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11158 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.06.17.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Varju László (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11158/1 az Országgyűlés elnöke 2016.09.06. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11158/2 Népjóléti bizottság 2016.10.05. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11055 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.06.08.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11055/1 az Országgyűlés elnöke 2016.06.09. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11055/2 Gazdasági bizottság 2016.09.20. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/11024 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
Iromány adatai
Benyújtva 2016.06.07.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Schiffer András (LMP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
11024/1 az Országgyűlés elnöke 2016.06.08. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
11024/2 Igazságügyi bizottság 2016.09.19. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/10903 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.05.30.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Költségvetési bizottság
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
10903/1 az Országgyűlés elnöke 2016.05.31. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
10903/2 Kulturális bizottság 2016.10.18. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/10832 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.05.25.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Sneider Tamás (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
10832/1 az Országgyűlés elnöke 2016.05.26. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
10832/2 Vállalkozásfejlesztési bizottság 2016.10.04. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/10722 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről
Iromány adatai
Benyújtva 2016.05.17.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz megnyitva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
10722/1 az Országgyűlés elnöke 2016.05.18. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
10722/2 Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 2016.05.26. Módosító javaslat     Külügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
T/10715 Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.05.17.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz megnyitva
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Révész Máriusz (Fidesz)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
10715/1 az Országgyűlés elnöke 2016.05.18. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
10715/2 Gazdasági bizottság 2016.05.23. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
10715/3 Hiszékeny Dezső (MSZP) 2016.05.25. Módosító javaslat     Gazdasági bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
T/10533 A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.05.03.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság tárgysorozatba vette
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Boldog István (Fidesz)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
10533/1 az Országgyűlés elnöke 2016.05.04. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
10533/2 Zsigó Róbert (Fidesz) 2016.05.10. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
10533/3 Igazságügyi bizottság 2016.05.19. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/9378 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2016.02.26.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság tárgysorozatba vette
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
9378/1 az Országgyűlés elnöke 2016.02.29. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
9378/2 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016.03.22. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/7832 A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2015.11.24.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Törvényalkotási bizottság eljárását befejezte
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Honvédelmi és rendészeti bizottság
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
7832/1 az Országgyűlés elnöke 2015.11.25. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
7832/2 Szilágyi György (Jobbik) 2015.12.01. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
7832/3 Szilágyi György (Jobbik) 2015.12.02. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
7832/4 Szilágyi György (Jobbik) 2015.12.02. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
7832/5 Szilágyi György (Jobbik) 2015.12.02. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
7832/6 Dr. Varga László (MSZP) 2015.12.02. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
7832/7 Dr. Varga László (MSZP) 2015.12.02. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
7832/8 Kubatov Gábor (Fidesz) 2015.12.03. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
7832/9 Ágh Péter (Fidesz) 2015.12.03. Módosító javaslat     Honvédelmi és rendészeti bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
7832/10 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2015.12.09. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
7832/11 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2015.12.09. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
7832/12 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2015.12.09. Előterjesztői tájékoztató         szöveges PDF  
7832/13 MSZP 2015.12.11. Módosító javaslat fenntartásának kérése         szöveges PDF  
7832/14 Törvényalkotási bizottság 2015.12.11. Összegző módosító javaslat         szöveges PDF  
7832/15 Törvényalkotási bizottság 2015.12.11. Összegző jelentés         szöveges PDF  
7832/16 Jobbik 2015.12.12. Módosító javaslat fenntartásának kérése         szöveges PDF  
7832/17 Törvényalkotási bizottság 2015.12.14. Egységes javaslat         szöveges PDF  
T/7119 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2015.11.02.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság tárgysorozatba vette
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Szabó Szabolcs (független)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
7119/1 az Országgyűlés elnöke 2015.11.03. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
7119/2 Honvédelmi és rendészeti bizottság 2015.12.09. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/5137 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2015.06.09.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz lezárva
Megjegyzés HHSZ 16. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés tárgysorozatán (2015. június 16-17-i rendkívüli ülés kezdeményezése).
Benyújtó(k) Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
2015.06.15.:
Vigh László (Fidesz)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
5137/1 az Országgyűlés elnöke 2015.06.11. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
5137/2 Boldog István (Fidesz) 2015.06.16. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
5137/3 Igazságügyi bizottság 2015.06.23. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat         szöveges PDF  
5137/4 Igazságügyi bizottság 2015.06.23. Bizottsági jelentés részletes vitáról         szöveges PDF  
T/3114 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2015.02.13.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság tárgysorozatba vette
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Dr. Lukács László György (Jobbik)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
3114/1 az Országgyűlés elnöke 2015.02.16. Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre         szöveges PDF  
3114/2 Gazdasági bizottság 2015.03.16. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről         szöveges PDF  
T/2337 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2014.12.09.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény Országgyűlés nem tűzte rendkívüli ülésszak/rendkívüli ülés napirendjére
Megjegyzés 2014. december 16-i rendkívüli ülés napirendjére vételének kezdeményezése megfelelő számú aláírással.
Benyújtó(k) Igazságügyi bizottság
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
2337/1 Házbizottság 2014.12.15. Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre         szöveges PDF  
T/794 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2014.07.11.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény bizottság kijelölve részletes vita lefolytatására
Megjegyzés  
Benyújtó(k) Igazságügyi bizottság
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
794/1 az Országgyűlés elnöke 2014.09.08. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
T/463 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2014.06.27.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz megnyitva
Megjegyzés A Kormány kezdeményezésére a 2014. július 4-i rendkívüli ülés napirendjén. HHSZ 16. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés tárgysorozatán (rendkívüli ülés kezdeményezése).
Benyújtó(k) Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
463/1 az Országgyűlés elnöke 2014.07.02. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
463/2 Gúr Nándor (MSZP), Teleki László (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP) 2014.07.04. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés b) pont szöveges PDF  
T/54 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2014.03.07.
Állapottípus folyamatban
Aktuális iromány esemény részletesvita-szakasz megnyitva
Megjegyzés Az Országgyűlés tárgysorozatán (HHSZ 157. §).
Benyújtó(k) kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)
Nem önálló irományok
Száma Benyújtó(k) Benyújtva Típusa Állapot Mód.jav. előzménye Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás Szöveg Megjegyzés
54/1 az Országgyűlés elnöke 2014.06.23. Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására         szöveges PDF  
54/2 Dr. Schiffer András (LMP) 2016.03.02. Módosító javaslat     Igazságügyi bizottság 41. § (4) bekezdés a) pont szöveges PDF  
Találatok száma : 91